LT
EN
 • Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį

 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • Pagerbtas buvusio gimnazijos direktoriaus Kazimiero Jokanto atminimas

  Atnaujinta: 2018-06-18

       Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo atidengiant atminimo lentą prie namo Ožeškienės g. 20, kuriame gyveno Nepriklausomos Lietuvos šviesuolis Kazimieras Jokantas, glaudžiai susijęs su mūsų gimnazija. Čia, buvusiame Kauno gubernijos gimnazijos pastate, jis dirbo kaip Steigiamojo, I, III Seimų narys, II Seimo vicepirmininkas. 1927–1939 metais buvo mūsų gimnazijos, tuometinės Kauno „Aušros“ valstybinės mergaičių gimnazijos, direktorius ir lotynų kalbos mokytojas.

       Gimnazijos kraštotyrininkai domėjosi buvusio direktoriaus asmenybe, rinko medžiagą apie šį Lietuvai nusipelniusį žmogų. Ypač sudomino buvusių „Aušros“ gimnazisčių prisiminimai.

       Eugenija Smilgaitė-Vaitiekūnienė (mokėsi 1933–1940 ) prisimena jį kaip  malonų, patiklų, taktišką pedagogą.

       Matilda Žilinskaitė-Gricienė pasakoja: „Atrodytų, labai neįdomų ir sausą mokslą (lotynų kalbą) Kazimieras Jokantas dėstė labai įdomiai. Jis patraukdavo mokinius kalbėsenos tonu, gestikuliacija, visa savo esybe. Sugebėdavo išlaikyti mokinių dėmesį pateikdamas konkrečius pavyzdžius. Ypač atidžiai liepdavo klausytis bažnyčioje Šv. Mišių metu kunigo sakomų žodžių, atkreipti dėmesį į tai, kurios gramatinės formos ir kada vartojamos. Atidžiai mokiniams buvo liepiama klausytis ir vargonininko atsakymų, ir choro giesmių žodžių. Sugebėdavo taip išlaikyti dėmesį ir sudominti, kad mokiniai negalvojo, kad šios kalbos mokymasis gali būti sunkus ir neįdomus. Kai vėliau lotynų kalbą perėmė dėstyti kitas pedagogas, dvasiškis, požiūris į mokymąsi pakito, jis ir pats niekaip negalėjo patikėti, kad lotynų kalba mokiniams gali būti įdomi. Štai kaip nuo požiūrio ir asmenybės priklauso bet kurio mokomojo dalyko dėstymas“.

       Pasak tuo metu „Aušros“ mergaičių  gimnazijoje dirbusios lietuvių kalbos mokytojos Aldonos Vokietaitytės, direktorius K. Jokantas buvo labai draugiškas, mokėjo bendrauti su mokinėmis, organizavo ir pats važiavo su gimnazistėmis į Karaliaučių, vėliau, 1937 m., pasikvietė į gimnaziją filosofą, rašytoją Vydūną, kuris skaitė mergaitėms paskaitą.

       Živilė Medėkšaitė-Adomaitienė (1940 m. abiturientė) pasakoja: „Gimnazijos direktorius Kazimieras Jokantas aiškindavo, kad gimnazija privalo duoti bendrą išsilavinimą, o specialybę jau vėliau įgis kiekvienas pagal polinkį. Humaniškasis mūsų direktorius buvo gyvenimo išminties šaltinis. Jo patarimai sudygo mumyse. „Jeigu žmogus pasitenkintų tuo, ką yra pasiekęs, jis neprogresuotų, o kas nežengia pirmyn, eina atgal. Nepasitenkinkite tuo, ką jau žinote, kopkite vis aukštyn, žvelkite giliau“, – sakydavo mums pedagogas, nepamokslaudamas, o kažkaip savaime, pasitaikius progai.“

       Direktorius stengėsi gimnazijoje puoselėti pagarbius santykius, nuoširdžią atmosferą. Džiaugiamės galėdami tęsti šio iškilaus žmogaus tradicijas.

   

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  lapkričio 2018
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  spalio 29, 2018 spalio 30, 2018 spalio 31, 2018 lapkričio 1, 2018 lapkričio 2, 2018 lapkričio 3, 2018 lapkričio 4, 2018
  lapkričio 5, 2018 lapkričio 6, 2018 lapkričio 7, 2018 lapkričio 8, 2018 lapkričio 9, 2018 lapkričio 10, 2018 lapkričio 11, 2018
  lapkričio 12, 2018 lapkričio 13, 2018 lapkričio 14, 2018 lapkričio 15, 2018 lapkričio 16, 2018 lapkričio 17, 2018 lapkričio 18, 2018
  lapkričio 19, 2018 lapkričio 20, 2018 lapkričio 21, 2018 lapkričio 22, 2018 lapkričio 23, 2018 lapkričio 24, 2018 lapkričio 25, 2018
  lapkričio 26, 2018 lapkričio 27, 2018 lapkričio 28, 2018 lapkričio 29, 2018 lapkričio 30, 2018 gruodžio 1, 2018 gruodžio 2, 2018