LT
EN
 • Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį

 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • Pagerbtas buvusio gimnazijos direktoriaus Kazimiero Jokanto atminimas

  Atnaujinta: 2018-06-18

       Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo atidengiant atminimo lentą prie namo Ožeškienės g. 20, kuriame gyveno Nepriklausomos Lietuvos šviesuolis Kazimieras Jokantas, glaudžiai susijęs su mūsų gimnazija. Čia, buvusiame Kauno gubernijos gimnazijos pastate, jis dirbo kaip Steigiamojo, I, III Seimų narys, II Seimo vicepirmininkas. 1927–1939 metais buvo mūsų gimnazijos, tuometinės Kauno „Aušros“ valstybinės mergaičių gimnazijos, direktorius ir lotynų kalbos mokytojas.

       Gimnazijos kraštotyrininkai domėjosi buvusio direktoriaus asmenybe, rinko medžiagą apie šį Lietuvai nusipelniusį žmogų. Ypač sudomino buvusių „Aušros“ gimnazisčių prisiminimai.

       Eugenija Smilgaitė-Vaitiekūnienė (mokėsi 1933–1940 ) prisimena jį kaip  malonų, patiklų, taktišką pedagogą.

       Matilda Žilinskaitė-Gricienė pasakoja: „Atrodytų, labai neįdomų ir sausą mokslą (lotynų kalbą) Kazimieras Jokantas dėstė labai įdomiai. Jis patraukdavo mokinius kalbėsenos tonu, gestikuliacija, visa savo esybe. Sugebėdavo išlaikyti mokinių dėmesį pateikdamas konkrečius pavyzdžius. Ypač atidžiai liepdavo klausytis bažnyčioje Šv. Mišių metu kunigo sakomų žodžių, atkreipti dėmesį į tai, kurios gramatinės formos ir kada vartojamos. Atidžiai mokiniams buvo liepiama klausytis ir vargonininko atsakymų, ir choro giesmių žodžių. Sugebėdavo taip išlaikyti dėmesį ir sudominti, kad mokiniai negalvojo, kad šios kalbos mokymasis gali būti sunkus ir neįdomus. Kai vėliau lotynų kalbą perėmė dėstyti kitas pedagogas, dvasiškis, požiūris į mokymąsi pakito, jis ir pats niekaip negalėjo patikėti, kad lotynų kalba mokiniams gali būti įdomi. Štai kaip nuo požiūrio ir asmenybės priklauso bet kurio mokomojo dalyko dėstymas“.

       Pasak tuo metu „Aušros“ mergaičių  gimnazijoje dirbusios lietuvių kalbos mokytojos Aldonos Vokietaitytės, direktorius K. Jokantas buvo labai draugiškas, mokėjo bendrauti su mokinėmis, organizavo ir pats važiavo su gimnazistėmis į Karaliaučių, vėliau, 1937 m., pasikvietė į gimnaziją filosofą, rašytoją Vydūną, kuris skaitė mergaitėms paskaitą.

       Živilė Medėkšaitė-Adomaitienė (1940 m. abiturientė) pasakoja: „Gimnazijos direktorius Kazimieras Jokantas aiškindavo, kad gimnazija privalo duoti bendrą išsilavinimą, o specialybę jau vėliau įgis kiekvienas pagal polinkį. Humaniškasis mūsų direktorius buvo gyvenimo išminties šaltinis. Jo patarimai sudygo mumyse. „Jeigu žmogus pasitenkintų tuo, ką yra pasiekęs, jis neprogresuotų, o kas nežengia pirmyn, eina atgal. Nepasitenkinkite tuo, ką jau žinote, kopkite vis aukštyn, žvelkite giliau“, – sakydavo mums pedagogas, nepamokslaudamas, o kažkaip savaime, pasitaikius progai.“

       Direktorius stengėsi gimnazijoje puoselėti pagarbius santykius, nuoširdžią atmosferą. Džiaugiamės galėdami tęsti šio iškilaus žmogaus tradicijas.

   

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  sausio 2019
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  gruodžio 31, 2018 sausio 1, 2019 sausio 2, 2019 sausio 3, 2019 sausio 4, 2019 sausio 5, 2019 sausio 6, 2019
  sausio 7, 2019 sausio 8, 2019 sausio 9, 2019 sausio 10, 2019 sausio 11, 2019 sausio 12, 2019 sausio 13, 2019
  sausio 14, 2019 sausio 15, 2019 sausio 16, 2019 sausio 17, 2019 sausio 18, 2019 sausio 19, 2019 sausio 20, 2019
  sausio 21, 2019 sausio 22, 2019 sausio 23, 2019 sausio 24, 2019 sausio 25, 2019 sausio 26, 2019 sausio 27, 2019
  sausio 28, 2019 sausio 29, 2019 sausio 30, 2019 sausio 31, 2019 vasario 1, 2019 vasario 2, 2019 vasario 3, 2019