LT
EN
 • Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį

 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • PKKC darbuotojai

  Atnaujinta: 2013-10-28

  PROFESINIO KONSULTAVIMO KOORDINACINIO CENTRO (PKKC) DARBUOTOJAI

  Konsultavimo paslaugų vedėjas:

  • Telkia PKKC darbuotojus įgyvendinant PKKC tikslus ir uždavinius, vykdant programą, koordinuoja jų veiklą, sudaro darbo tvarkaraščius.
  • Stebi, analizuoja, vertina PKKC veiklą, rezultatus, koreguoja pokyčius.
  • Skatina bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis, kolegijomis, profesinėmis mokyklomis, profesinio konsultavimo, karjeros centrais, profesinio informavimo taškais ir kitomis organizacijomis.
  • Inicijuoja metodikų kūrimą, ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo modelio bendrojo ugdymo mokykloms kūrimą.
  • Koordinuoja PKKC renginių organizavimą, leidybinę veiklą, informacijos apie numatomas veiklas sklaidą.
  • Palaiko bendradarbiavimo ryšius su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, inicijuoja bendras veiklas, skirtas profesijos patarėjų žinių ir gebėjimų plėtrai.
  • Rūpinasi materialine – technine baze.
  • Telkia darbuotojus plėtojant projektinę veiklą.
  • Rengia ir tvarko PKKC dokumentaciją.

  Konsultavimo paslaugų vadovas:

  • Organizuoja individualias ir grupines mokinių konsultacijas profesijos pasirinkimo, profesijų pasaulio pažinimo klausimais.
  • Dalyvauja įgyvendinant ir tobulinant mokinių profesinio konsultavimo modelį bendrojo ugdymo mokykloms.
  • Teikia informaciją apie švietimą, profesinį rengimą ir darbo rinką.
  • Suteikia pagalbą asmenims, ieškantiems ir naudojantiems informaciją apie profesijos pasirinkimo galimybes, studijas Lietuvoje ir užsienyje, kvalifikacijos tobulinimą.
  • Konsultuoja tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo klausimais.
  • Kaupia metodinę literatūrą, įvairią medžiagą apie profesinio konsultavimo įstaigas, renka ir atnaujina duomenis apie darbo rinkos pokyčius, studijų aukštosiose mokyklose, kolegijos kokybę, sąlygas.
  • Analizuoja ir vertina veiklos rezultatus. Kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių pasirengimą studijoms.
  • Rengia ir tvarko dokumentaciją.
  • Organizuoja individualias ir grupines mokinių konsultacijas profesijos pasirinkimo, profesijų pasaulio pažinimo klausimais.
  • Dalyvauja įgyvendinant ir tobulinant mokinių profesinio konsultavimo modelį bendrojo ugdymo mokykloms.
  • Teikia informaciją apie švietimą, profesinį rengimą ir darbo rinką.
  • Suteikia pagalbą asmenims, ieškantiems ir naudojantiems informaciją apie profesijos pasirinkimo galimybes, studijas Lietuvoje ir užsienyje, kvalifikacijos tobulinimą.
  • Konsultuoja tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo klausimais.
  • Kaupia metodinę literatūrą, įvairią medžiagą apie profesinio konsultavimo įstaigas, renka ir atnaujina duomenis apie darbo rinkos pokyčius, studijų aukštosiose mokyklose, kolegijos kokybę, sąlygas.
  • Analizuoja ir vertina veiklos rezultatus. Kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių pasirengimą studijoms.
  • Rengia ir tvarko dokumentaciją.

  Konsultavimo paslaugų metodininkas:

  • Planuoja ir organizuoja PKKC veiklą.
  • Kaupia informaciją apie švietimo sistemą, profesinį informavimą ir konsultavimą, darbo rinką.
  • Organizuoja ir atlieka PKKC klientų poreikių tyrimus.
  • Bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis: aukštosiomis mokyklomis, kolegijomis, profesinio informavimo taškais, darbo biržomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis organizacijomis.
  • Organizuoja šviečiamąjį darbą (seminarus, paskaitas, konferencijas) profesinio informavimo ir konsultavimo klausimais.
  • Rengia projektus įvairiems fondams, siekiant gauti finansinę bei intelektualinę paramą.
  • Kaupia duomenis apie klientus, tvarko dokumentaciją.
  • Rengia informacinių paskaitų turinį, užsiėmimų tvarkaraščius.
  • Teikia informaciją apie renginius švietimo ir kitų įstaigų bendruomenėms.
  • Teikia informaciją interneto svetainės atnaujinimui.
  • Inicijuoja ir rengia mokomųjų, metodinių priemonių kūrimą.
 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  rugpjūčio 2018
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  liepos 30, 2018 liepos 31, 2018 rugpjūčio 1, 2018 rugpjūčio 2, 2018 rugpjūčio 3, 2018 rugpjūčio 4, 2018 rugpjūčio 5, 2018
  rugpjūčio 6, 2018 rugpjūčio 7, 2018 rugpjūčio 8, 2018 rugpjūčio 9, 2018 rugpjūčio 10, 2018 rugpjūčio 11, 2018 rugpjūčio 12, 2018
  rugpjūčio 13, 2018 rugpjūčio 14, 2018 rugpjūčio 15, 2018 rugpjūčio 16, 2018 rugpjūčio 17, 2018 rugpjūčio 18, 2018 rugpjūčio 19, 2018
  rugpjūčio 20, 2018 rugpjūčio 21, 2018 rugpjūčio 22, 2018 rugpjūčio 23, 2018 rugpjūčio 24, 2018 rugpjūčio 25, 2018 rugpjūčio 26, 2018
  rugpjūčio 27, 2018 rugpjūčio 28, 2018 rugpjūčio 29, 2018 rugpjūčio 30, 2018 rugpjūčio 31, 2018 rugsėjo 1, 2018 rugsėjo 2, 2018