LT
EN
 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • PKKC darbuotojai

  Atnaujinta: 2013-10-28

  PROFESINIO KONSULTAVIMO KOORDINACINIO CENTRO (PKKC) DARBUOTOJAI

  Konsultavimo paslaugų vedėjas:

  • Telkia PKKC darbuotojus įgyvendinant PKKC tikslus ir uždavinius, vykdant programą, koordinuoja jų veiklą, sudaro darbo tvarkaraščius.
  • Stebi, analizuoja, vertina PKKC veiklą, rezultatus, koreguoja pokyčius.
  • Skatina bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis, kolegijomis, profesinėmis mokyklomis, profesinio konsultavimo, karjeros centrais, profesinio informavimo taškais ir kitomis organizacijomis.
  • Inicijuoja metodikų kūrimą, ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo modelio bendrojo ugdymo mokykloms kūrimą.
  • Koordinuoja PKKC renginių organizavimą, leidybinę veiklą, informacijos apie numatomas veiklas sklaidą.
  • Palaiko bendradarbiavimo ryšius su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, inicijuoja bendras veiklas, skirtas profesijos patarėjų žinių ir gebėjimų plėtrai.
  • Rūpinasi materialine – technine baze.
  • Telkia darbuotojus plėtojant projektinę veiklą.
  • Rengia ir tvarko PKKC dokumentaciją.

  Konsultavimo paslaugų vadovas:

  • Organizuoja individualias ir grupines mokinių konsultacijas profesijos pasirinkimo, profesijų pasaulio pažinimo klausimais.
  • Dalyvauja įgyvendinant ir tobulinant mokinių profesinio konsultavimo modelį bendrojo ugdymo mokykloms.
  • Teikia informaciją apie švietimą, profesinį rengimą ir darbo rinką.
  • Suteikia pagalbą asmenims, ieškantiems ir naudojantiems informaciją apie profesijos pasirinkimo galimybes, studijas Lietuvoje ir užsienyje, kvalifikacijos tobulinimą.
  • Konsultuoja tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo klausimais.
  • Kaupia metodinę literatūrą, įvairią medžiagą apie profesinio konsultavimo įstaigas, renka ir atnaujina duomenis apie darbo rinkos pokyčius, studijų aukštosiose mokyklose, kolegijos kokybę, sąlygas.
  • Analizuoja ir vertina veiklos rezultatus. Kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių pasirengimą studijoms.
  • Rengia ir tvarko dokumentaciją.
  • Organizuoja individualias ir grupines mokinių konsultacijas profesijos pasirinkimo, profesijų pasaulio pažinimo klausimais.
  • Dalyvauja įgyvendinant ir tobulinant mokinių profesinio konsultavimo modelį bendrojo ugdymo mokykloms.
  • Teikia informaciją apie švietimą, profesinį rengimą ir darbo rinką.
  • Suteikia pagalbą asmenims, ieškantiems ir naudojantiems informaciją apie profesijos pasirinkimo galimybes, studijas Lietuvoje ir užsienyje, kvalifikacijos tobulinimą.
  • Konsultuoja tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo klausimais.
  • Kaupia metodinę literatūrą, įvairią medžiagą apie profesinio konsultavimo įstaigas, renka ir atnaujina duomenis apie darbo rinkos pokyčius, studijų aukštosiose mokyklose, kolegijos kokybę, sąlygas.
  • Analizuoja ir vertina veiklos rezultatus. Kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių pasirengimą studijoms.
  • Rengia ir tvarko dokumentaciją.

  Konsultavimo paslaugų metodininkas:

  • Planuoja ir organizuoja PKKC veiklą.
  • Kaupia informaciją apie švietimo sistemą, profesinį informavimą ir konsultavimą, darbo rinką.
  • Organizuoja ir atlieka PKKC klientų poreikių tyrimus.
  • Bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis: aukštosiomis mokyklomis, kolegijomis, profesinio informavimo taškais, darbo biržomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis organizacijomis.
  • Organizuoja šviečiamąjį darbą (seminarus, paskaitas, konferencijas) profesinio informavimo ir konsultavimo klausimais.
  • Rengia projektus įvairiems fondams, siekiant gauti finansinę bei intelektualinę paramą.
  • Kaupia duomenis apie klientus, tvarko dokumentaciją.
  • Rengia informacinių paskaitų turinį, užsiėmimų tvarkaraščius.
  • Teikia informaciją apie renginius švietimo ir kitų įstaigų bendruomenėms.
  • Teikia informaciją interneto svetainės atnaujinimui.
  • Inicijuoja ir rengia mokomųjų, metodinių priemonių kūrimą.
 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  lapkričio 2017
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  spalio 30, 2017 spalio 31, 2017 lapkričio 1, 2017 lapkričio 2, 2017 lapkričio 3, 2017 lapkričio 4, 2017 lapkričio 5, 2017
  lapkričio 6, 2017 lapkričio 7, 2017 lapkričio 8, 2017 lapkričio 9, 2017 lapkričio 10, 2017 lapkričio 11, 2017 lapkričio 12, 2017
  lapkričio 13, 2017 lapkričio 14, 2017 lapkričio 15, 2017 lapkričio 16, 2017 lapkričio 17, 2017 lapkričio 18, 2017 lapkričio 19, 2017
  lapkričio 20, 2017 lapkričio 21, 2017 lapkričio 22, 2017 lapkričio 23, 2017 lapkričio 24, 2017 lapkričio 25, 2017 lapkričio 26, 2017
  lapkričio 27, 2017 lapkričio 28, 2017 lapkričio 29, 2017 lapkričio 30, 2017 gruodžio 1, 2017 gruodžio 2, 2017 gruodžio 3, 2017