LT
EN
 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • Informacija apie priėmimą į gimnaziją

  Atnaujinta: 2017-06-01

       Mokiniai į Kauno Maironio universitetinę gimnaziją priimami vadovaujantis Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijais ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-671.

       Stojantiems į gimnaziją mokiniams organizuojamas motyvacinis pokalbis (numatomos šios datos):

       Į I (9) klasę priėmimas vyks birželio 6 d. nuo 10 val. (trim srautais, pagal atskirą grafiką):

  I srautas –   mokiniai, kurių pavardės nuo A iki K (10.00–11.30 val.)

  II srautas – mokiniai, kurių pavardės nuo L iki R (12.00–13.30 val.)

  III srautas – mokiniai, kurių pavardės nuo S iki Ž (14.00–15.30 val.)

  Komisijai pateikiami dokumentai: Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, Standartizuotų testų įvertinimo pažyma, pasiekimų neformaliame švietime (olimpiados, konkursai, varžybos ir kt.) pažymos.

  Klasiu komplektavimo principai 2017
    

     Į II (10) klasę  priėmimas vyks birželio 13 d. 14 val.

  Komisijai pateikiami dokumentai: Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pasiekimų neformaliame švietime (olimpiados, konkursai, varžybos ir kt.) pažymos.

       Į III (11) klasę priėmimas vyks birželio 7 d. 13 val.           

  Komisijai pateikiami dokumentai: Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pasiekimų neformaliame švietime (olimpiados, konkursai, varžybos ir kt.) pažymos.

     Pakartotinis priėmimas (dėl objektyvių priežasčių negalėjusiems dalyvauti ir iš anksto suderinus) birželio 15 d. 13 val.

   

       Prašymai priimami gimnazijos raštinėje (Gimnazijos g. 3, Kaunas) nuo 2017 m. vasario 20 d. darbo dienomis 9.00–16.00 val.

       Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis, gimnazijos direktoriui pateikia:

  • prašymą priimti mokytis pagal pateiktą formą (14 metų ir vyresni mokiniai gali rašyti patys, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą);
  • gimimo liudijimą ir asmens dokumentą (kopijas);
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
  • pažymą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a);
  • pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą;
  • vieną (3×4) foto nuotrauką;
  • užsienio kalbų (pirmos ir antros) mokėjimo lygio nustatymo pažymą (stojantiems į III (11) gimnazijos klasę).

       Priimtų mokinių sąrašai iki birželio 20 d. skelbiami gimnazijos internetinėje svetainėje.

        Visų dokumentų originalai turi būti pateikti iki 2017 m. birželio 28 d.

      Informacija teikiama telefonu (8 37) 42 26 87 arba el. paštu maironioug@kmug.lt

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  spalio 2017
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  rugsėjo 25, 2017 rugsėjo 26, 2017 rugsėjo 27, 2017 rugsėjo 28, 2017 rugsėjo 29, 2017 rugsėjo 30, 2017 spalio 1, 2017
  spalio 2, 2017 spalio 3, 2017 spalio 4, 2017 spalio 5, 2017 spalio 6, 2017 spalio 7, 2017 spalio 8, 2017
  spalio 9, 2017 spalio 10, 2017 spalio 11, 2017 spalio 12, 2017 spalio 13, 2017 spalio 14, 2017 spalio 15, 2017
  spalio 16, 2017 spalio 17, 2017 spalio 18, 2017 spalio 19, 2017 spalio 20, 2017 spalio 21, 2017 spalio 22, 2017
  spalio 23, 2017 spalio 24, 2017 spalio 25, 2017 spalio 26, 2017 spalio 27, 2017 spalio 28, 2017 spalio 29, 2017
  spalio 30, 2017 spalio 31, 2017 lapkričio 1, 2017 lapkričio 2, 2017 lapkričio 3, 2017 lapkričio 4, 2017 lapkričio 5, 2017