LT
EN
 • Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį

 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • Informacija apie priėmimą į gimnaziją

  Atnaujinta: 2017-06-01

       Mokiniai į Kauno Maironio universitetinę gimnaziją priimami vadovaujantis Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijais ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-671.

       Stojantiems į gimnaziją mokiniams organizuojamas motyvacinis pokalbis (numatomos šios datos):

       Į I (9) klasę priėmimas vyks birželio 6 d. nuo 10 val. (trim srautais, pagal atskirą grafiką):

  I srautas –   mokiniai, kurių pavardės nuo A iki K (10.00–11.30 val.)

  II srautas – mokiniai, kurių pavardės nuo L iki R (12.00–13.30 val.)

  III srautas – mokiniai, kurių pavardės nuo S iki Ž (14.00–15.30 val.)

  Komisijai pateikiami dokumentai: Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, Standartizuotų testų įvertinimo pažyma, pasiekimų neformaliame švietime (olimpiados, konkursai, varžybos ir kt.) pažymos.

  Klasiu komplektavimo principai 2017
    

     Į II (10) klasę  priėmimas vyks birželio 13 d. 14 val.

  Komisijai pateikiami dokumentai: Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pasiekimų neformaliame švietime (olimpiados, konkursai, varžybos ir kt.) pažymos.

       Į III (11) klasę priėmimas vyks birželio 7 d. 13 val.           

  Komisijai pateikiami dokumentai: Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pasiekimų neformaliame švietime (olimpiados, konkursai, varžybos ir kt.) pažymos.

     Pakartotinis priėmimas (dėl objektyvių priežasčių negalėjusiems dalyvauti ir iš anksto suderinus) birželio 15 d. 13 val.

   

       Prašymai priimami gimnazijos raštinėje (Gimnazijos g. 3, Kaunas) nuo 2017 m. vasario 20 d. darbo dienomis 9.00–16.00 val.

       Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis, gimnazijos direktoriui pateikia:

  • prašymą priimti mokytis pagal pateiktą formą (14 metų ir vyresni mokiniai gali rašyti patys, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą);
  • gimimo liudijimą ir asmens dokumentą (kopijas);
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
  • pažymą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a);
  • pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą;
  • vieną (3×4) foto nuotrauką;
  • užsienio kalbų (pirmos ir antros) mokėjimo lygio nustatymo pažymą (stojantiems į III (11) gimnazijos klasę).

       Priimtų mokinių sąrašai iki birželio 20 d. skelbiami gimnazijos internetinėje svetainėje.

        Visų dokumentų originalai turi būti pateikti iki 2017 m. birželio 28 d.

      Informacija teikiama telefonu (8 37) 42 26 87 arba el. paštu maironioug@kmug.lt

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  gruodžio 2017
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  lapkričio 27, 2017 lapkričio 28, 2017 lapkričio 29, 2017 lapkričio 30, 2017 gruodžio 1, 2017 gruodžio 2, 2017 gruodžio 3, 2017
  gruodžio 4, 2017 gruodžio 5, 2017 gruodžio 6, 2017 gruodžio 7, 2017 gruodžio 8, 2017 gruodžio 9, 2017 gruodžio 10, 2017
  gruodžio 11, 2017 gruodžio 12, 2017 gruodžio 13, 2017 gruodžio 14, 2017 gruodžio 15, 2017 gruodžio 16, 2017 gruodžio 17, 2017
  gruodžio 18, 2017 gruodžio 19, 2017 gruodžio 20, 2017 gruodžio 21, 2017 gruodžio 22, 2017 gruodžio 23, 2017 gruodžio 24, 2017
  gruodžio 25, 2017 gruodžio 26, 2017 gruodžio 27, 2017 gruodžio 28, 2017 gruodžio 29, 2017 gruodžio 30, 2017 gruodžio 31, 2017