LT
EN
 • TAMO dienynas

 • Projektai

 • Aukštųjų kursų 90-mečio minėjimas


  1920–1922 metais gimnazijos pastate vyko Aukštieji kursai, davę pradžią valstybinio universiteto Kaune steigimui. Minint šią svarbią sukaktį 2010 m. sausio 27 d. 11.30 val. Kauno Maironio gimnazijoje (Gimnazijos g. 3) vyko Kauno aukštųjų mokyklų atstovų ir Kauno Maironio gimnazijos bendruomenės iškilmingas susirinkimas. Renginyje dalyvavo Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos administratorius kun. Evaldas Vitulskis, Kauno miesto savivaldybės tarybos Švietimo, sporto ir ekologijos komiteto pirmininkė Ona Nijolė Rudgalvienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos Kultūros, bendruomenių ir savivaldos plėtojimo komiteto pirmininkas Raimundas Kaminskas, Kauno miesto savivaldybės ceremonimeistras, Kauno metrikacijos biuro vedėjas Kęstutis Ignatavičius, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Edvardas Starkus, aukštųjų mokyklų ir gimnazijos bendruomenės nariai, visuomenės atstovai.

  Šventę pradėjus Lietuvos Respublikos himnu, renginio vedėja, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jūratė Česonienė Kauno aukštųjų mokyklų rektorius – Kauno medicinos universiteto rektorių, prof. Remigijų Žaliūną, Kauno technologijos universiteto rektorių, prof. Raimundą Šiaučiūną, Lietuvos kūno kultūros akademijos rektorių, prof. Albertą Skurvydą, Lietuvos veterinarijos akademijos rektorių, prof. Henriką Žilinską, Lietuvos žemės ūkio universiteto rektorių, prof. Romualdą Deltuvą, Vytauto Didžiojo universiteto rektorių, prof. Zigmą Lydeką – pakvietė užimti garbingas vietas aktų salės scenoje.

  Sveikinimo žodį tarė Kauno Maironio gimnazijos direktorė, socialinių mokslų daktarė Daiva Garnienė. Ji pasidžiaugė, kad šioje gimnazijoje vyko Aukštieji kursai, davę pradžią valstybinio universiteto Kaune steigimui, kad šioje salėje dirbęs Steigiamasis Seimas patvirtino valstybinio universiteto statutą ir pritarė jo atidarymui, kad Teologijos fakulteto dekanu buvo paskirtas Maironis, lygiai prieš 90 metų šioje salėje prisiminęs savo mokymosi gimnazijoje metus, pasidžiaugęs, kad kuriama aukštoji lietuvių mokykla. Gimnazijos bendruomenė, tęsdama tradicijas, pirmoji iš Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų įkūrė Profesinio konsultavimo koordinacinį centrą ir šiuo metu dalijasi patirtimi su kitomis Lietuvos mokyklomis, kuria ir plėtoja ugdymo karjerai sistemą, sėkmingai bendradarbiauja su įvairiomis aukštosiomis mokyklomis. „Manau, kad tokia istorinė praeitis, vertybių saugojimas ir puoselėjimas padeda čia besiugdančiam jaunimui kryptingai kurti norimą ateitį, įgyvendinti puoselėjamas svajones“, – teigė direktorė.

  Rektorių vardu kalbėjęs Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, prof. Zigmas Lydeka priminė šventės dalyviams Aukštųjų kursų steigimo, veiklos istorijos momentus, pabrėžė jų svarbą valstybinio universiteto atsiradimui.

  Savivaldybės vadovų vardu aukštųjų mokyklų rektorius, gimnazijos direktorę pasveikino Kauno miesto savivaldybės tarybos Švietimo, sporto ir ekologijos komiteto pirmininkė Ona Nijolė Rudgalvienė.

  Norėdami kuo ilgiau išsaugoti šios šventės akimirkas ir siekdami Aukštųjų kursų svarbos įprasminimo, tolesnio bendradarbiavimo visų aukštųjų mokyklų rektoriai ir gimnazijos direktorė Daiva Garnienė iškilmingai pasirašė Susitarimą dėl aukštojo mokslo istorijos ir tradicijų puoselėjimo, sklaidos visuomenei, aukštojo mokslo vertės suvokimo ugdymo jaunimui, aukštųjų mokyklų bei gimnazijos bendradarbiavimo profesinio informavimo ir konsultavimo srityje, bendrų projektų ir renginių inicijavimo.

  Po gimnazijos mokinių koncerto ir bendros nuotraukos šventės dalyviai susirinko prie gimnazijos pastato, kur skambant „Gaudeamus“ Rektoriai atidengė atminimo lentą, liudijančią aukštojo mokslo pradžią Kaune. Ją pašventino prel. Vytautas Steponas. Vaičiūnas ir kunigas Evaldas Vitulskis.

  Šventė truko visą dieną: paminklinėje Kristaus prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, buvo padėtos gėlės prie Laisvės paminklo ir Nežinomojo kareivio kapo. Iškilminga šventės programa tęsėsi Kauno technologijos universitete, kur buvo atidaryta muziejaus ekspozicija, skirta Aukštųjų kursų 90-mečiui, organizuota Rektorių spaudos konferencija, istorinėje Auloje vyko iškilmingas minėjimas.

   MP_Data_Images_82_01 MP_Data_Images_82_02 MP_Data_Images_82_03 MP_Data_Images_82_04

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  liepos 2024
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  1 liepos, 2024 2 liepos, 2024 3 liepos, 2024 4 liepos, 2024 5 liepos, 2024 6 liepos, 2024 7 liepos, 2024
  8 liepos, 2024 9 liepos, 2024 10 liepos, 2024 11 liepos, 2024 12 liepos, 2024 13 liepos, 2024 14 liepos, 2024
  15 liepos, 2024 16 liepos, 2024 17 liepos, 2024 18 liepos, 2024 19 liepos, 2024 20 liepos, 2024 21 liepos, 2024
  22 liepos, 2024 23 liepos, 2024 24 liepos, 2024 25 liepos, 2024 26 liepos, 2024 27 liepos, 2024 28 liepos, 2024
  29 liepos, 2024 30 liepos, 2024 31 liepos, 2024 1 rugpjūčio, 2024 2 rugpjūčio, 2024 3 rugpjūčio, 2024 4 rugpjūčio, 2024
 • Visos teisės saugomos © 2013 kmug.lt