LT
EN
 • TAMO dienynas

 • Projektai

 • Studijų savaitė 2015


  „Studijų savaitės 2015“ atidarymas

      Kovo 16 d. prasidėjo tradicinis, jau 5 kartą vykstantis renginys „Studijų savaitė 2015“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Šventės dalyviai – miesto savivaldybės, aukštųjų mokyklų atstovai, Kauno bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokiniai, mokytojai, gimnazijos bendruomenės nariai – renginį pradėjo Lietuvos Respublikos himnu. Susirinkusius šventės dalyvius pasveikino gimnazijos direktorė, socialinių mokslų daktarė Daiva Garnienė, kuri pabrėžė renginio svarbą, pakvietė aktyviai dalyvauti visą savaitę vyksiančiuose studijų programų pristatymuose, padėkojo Kauno miesto savivaldybei, Švietimo ir ugdymo skyriui, visiems partneriams iš universitetų, gimnazijos bendruomenei. Kad toks renginys reikalingas, rodo ir kylantis susidomėjimas „Studijų savaite“ – pirmaisiais metais (2011 m.) renginiuose apsilankė 1049 mokiniai iš 20-ties Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų, 112 studijų programų pristatė 7 aukštosios mokyklos; ketvirtaisiais metais (2014 m.) – 2462 mokiniai iš 35 mokyklų; 205 studijų programas pristatė 10 aukštųjų mokyklų.

       Penkerių metų sukakties proga pasveikino Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Jučas; Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos administratorius, gimnazijos kapelionas kun. Evaldas Vitulskis; Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Alvyda Panfilaitė; Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. Jonas Ruškus; Kauno technologijos universiteto Studijų informacijos vadovė Gintarė Žilaitytė; Aleksandro Stulginskio universiteto Studijų skyriaus vyriausiasis specialistas Albinas Pugevičius; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų centro vadovo pavaduotoja doc. dr. Gražina Januškevičienė.

      Kadangi šventė jubiliejinė, šventės organizatoriai – universitetų rektoriai, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Kristina Porcikaitė, profesoriai Nijolė Večkienė ir Kęstutis Pukelis – buvo apdovanoti Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko padėkomis.  Nepamiršti buvo ir aktyviausiai renginius „Studijų savaitė“ lankančių bendrojo ugdymo įstaigų vadovai. Už pagalbą mokiniams planuojant karjerai  Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo Antano Bagdono padėkos raštai buvo įteikti Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos direktoriui Artūrui Sakalauskui, „Saulės“ gimnazijos direktorei Sonatai Drazdavičienei, Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos direktorei Nijolei Šimienei,  „Aušros“ gimnazijos direktorei Jūratei Martinaitienei. Padėkos buvo įteiktos ir kitiems renginio organizatoriams: gimnazijos  direktoriaus pavaduotojoms Elenai Petronienei, Jūratei Česonienei, Profesinio konsultavimo koordinacinio centro vedėjai Aurelijai Naseckaitei, psichologei Irmai Palaimaitei.

       Šiemet pirmą kartą vyko vaizdo filmukų konkursas „Mano karjera“, tad renginio metu ne tik buvo parodyti geriausi filmukai, bet ir apdovanoti jų kūrėjai. Konkursą aptarė gimnazijos informacinių technologijų mokytojas Rytis Koncevičius, nugalėtojai buvo apdovanoti Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo Antano Bagdono padėkos raštais ir atminimo dovanomis.

       Šventės programą paįvairino gimnazijos choro dainos, abiturientų šokis, pabaigoje vyko netradicinė „pamoka“ – mokiniai mokėsi atlikti studentų himną „Gaudeamus“.

       Šventei pasibaigus laukia dideli darbai. Visą savaitę mokiniai galės lankytis gimnazijoje vyksiančiose humanitarinių ir menų mokslų, socialinių mokslų, fizinių mokslų ir technologijų, biomedicinos mokslų studijų dienose. Vyks Studijų programų pristatymas-diskusijos (su mokiniais susitiks aukštųjų mokyklų dėstytojai, studentai). Su pageidaujančiais mokiniais bendraus ir gimnazijos Profesinio konsultavimo koordinacinio centro darbuotojos, jos padės atlikti gebėjimų, studijų srities, profesijos pasirinkimo testus. Mokiniams bus pristatomos ir Stojimo į aukštąsias mokyklas naujovės 2015 ir 2016 metais. Tikimasi, kad Studijų dienose mokiniai išgirs nemažai patarimų ir pasiaiškins jiems rūpimus klausimus, tad jiems lengviau bus pasirinkti ugdymo turinį, būsimą studijų sritį bei kryptį bei apsispręsti dėl būsimos profesijos.

   

  Biomedicinos mokslų studijų diena

      Kovo 17-oji gimnazijoje – biomedicinos mokslų studijų diena. Turbūt nė vienas žmogus savo gyvenimo neįsivaizduoja be medicinos mokslo: sergame patys, gydome savo augintinius, norime būti darbingi, domimės sveiku gyvenimo būdu. Todėl daugelis jau vaikystėje pamąsto apie gydytojo ar kitą, su medicina susijusią profesiją. Mūsų gimtajame mieste ją galima įsigyti studijuojant  LSMU, LSU, ASU, VDU. Neatsitiktinai antradienį biomedicinos mokslų studijų pristatymuose dalyvavo net 708 mokiniai (466 mūsų gimnazijos ir 242 iš kitų miesto mokyklų).

       Daugiausia dėmesio susilaukė  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, jungiantis vienas iš seniausių mieste universitetines aukštąsias mokyklas.  Medicinos fakulteto pristatyme dalyvavo 88 mokiniai, kurie domėjosi medicinos, medicininės ir veterinarinės genetikos, biochemijos studijomis. Apie šias specialybes labai  įtikinamai, įdomiai kalbėjo ir  į mokinių klausimus atsakė buvę mūsų gimnazijos abiturientai, LSMU studentai – Artūras Jacinevičius, Aistė Masaitytė bei jų kolegos. Jie pabrėžė biologijos, chemijos, kalbų svarbą, aukštą stojančiųjų balų vidurkį. Kalbėjo apie turtingą mokymosi bazę, bendravimą su ligoninėmis, kuriose atliekama praktika. Mokiniai domėjosi ir pačiomis programomis, ir stojimo bei mokymosi sąlygomis, rezidentūra, laisvalaikio veikla. Nemažai mokinių apsilankė  Veterinarinės ir gyvulininkystės (63), Odontologijos (55), Farmacijos ir Visuomenės sveikatos (44), Slaugos  fakultetų programų pristatymuose.

      Daug mokinių domėjosi  LSU Sporto biomedicinos fakulteto kinezeterapijos, taikomosios fizinės veiklos, fizinio aktyvumo ir visuomeninės sveikatos bei treniravimo sistemų programų pristatymais (83 mokiniai). Renginio metu apsilankiusieji ne tik sužinojo apie stojimo sąlygas, kūno kultūros ženklelių svarbą, mokymosi ypatumus, bet ir praktiškai pajuto, kaip reikėtų taisyklingai sėdėti prie mokyklinių stalų, kodėl taip svarbu kasdieną kiek galima daugiau judėti, šiaurietiško ėjimo naudą.

       ASU Agronomijos fakulteto programas pristatęs prodekanas mokymo reikalams pabrėžė dabartinį gerų žemės ūkio specialistų poreikį ir puikias sąlygas, kurias sudaro universitetas studentams pirmakursiams (bendrabutis, stipendijos), ERASMUS mainų studijas, jų galimybes bei iššūkius. Pristatant programas dalyvavo ir buvusios mūsų gimnazijos abiturientės, studentės  Milita Rasimavičiūtė, Samanta Kaupaitė.  46 mokiniai dalyvavo susitikime su Miškų ir ekologijos fakulteto atstovais, kurie supažindino su ASU istorija, studijų programomis, priėmimo bei mokymosi sąlygomis. Universitetas gali pasigirti moderniomis, jaukiomis auditorijomis, turtinga mokymosi baze, galimybe mokslo darbus atlikti inovatyviose mokslo labaratorijose.

       Gausus mokinių būrys (82) išklausė ir vienos  seniausių Kauno  auštųjų mokyklų – VDU –pristatomų Gamtos mokslų fakulteto programų. Mokiniai domėjosi Aplinkotyros ir ekologijos, Biochemijos, Biotechnologijos, Biologijos bei Energijos technologijos mokymosi naujovėmis, studijų ateities perspektyvomis, moderniu studijų ir mokslo centru, atliekamais mokslo tyrimais.

       Gimnazijos salėje mokinių dėmesį patraukė ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti konsultantės Odetos Kardauskės pasakojimas apie stojimo į aukštąsias mokyklas naujovės.

   

  Socialinių mokslų studijų diena

       Kovo 18-oji gimnazijoje – socialinių mokslų studijų diena. Stojantieji į aukštąsias mokyklas jau keleri metai  savo prioritetu laiko socialinius mokslus. Į programų pristatymą susirinko 651 mokinys (510 iš KMUG, 141 iš kitų Kauno miesto mokyklų). Būsimi studentai galėjo išklausyti  devynių aukštųjų mokyklų  (KTU, LSU, ASU, VDU, VU, MRU, ISM, LSMU, VGTU) pristatymus apie  penkiasdešimties skirtingų fakultetų socialinių mokslų studijų programas.

       Bene gausiausio klausytojų būrio susilaukė VDU Socialinių mokslų fakulteto, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto bei MRU Viešojo saugumo fakulteto studijų programų pristatymai. Universitetų dėstytojai ir studentai stengėsi ne tik papasakoti apie būsimas studijas, stojimo subtilybes, mokymosi sunkumus, bet ir nuoširdžiai pateikti informaciją apie specialybių paklausą,  darbo pasiūlymus, galimybę pakeisti nepatikusią studijų programą. Mokiniai  ypač domėjosi socialinės pedagogikos, psichologijos, logistikos ir prekybos, ekonomikos ir finansų, teisės ir ikiteisminio proceso studijomis. Kiekvienam apsilankiusiajam buvo  atsakyta į visus su socialinių mokslų studijomis susijusius klausimus, išdalintos informatyvios universitetų skrajutės. Išskirtinio dėmesio susilaukė ISM Tarptautinio verslo ir komunikacijos studentų pasiūlymas – parduoti savo idėją. Mokiniai pateikė neįtikėtinų sumanymų. Nugalėjo idėja „Išmanusis tušinukas“. Dalyviai buvo apdovanoti prizais.

   

  Fizinių ir technologijos mokslų studijų diena

       Ketvirtadienį – fizinių ir technologijos mokslų studijų dieną – šešių universitetų atstovai gimnazijoje pristatė per šešiasdešimt studijų programų. Gausus būrys būsimųjų studentų (578 mokiniai) susipažino su Kauno technologijos, Aleksandro Stulginskio, Vytauto Didžiojo universitetų, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto, Vilniaus Gedimino technikos ir Mykolo Romerio universitetų siūlomomis studijų galimybėmis. Labiausiai mokiniai domėjosi Kauno technologijos universiteto Informatikos, Cheminės technologijos bei Matematikos ir gamtos fakultetų studijų programomis. Apsilankiusius šių studijų programų pristatymuose domino ne tik programų turinys, bet ir įsidarbinimo, karjeros perspektyvos. Labai įdomius ir įtaigius studijų programų pristatymus parengė Mykolo Romerio universiteto atstovai – dėstytojai ir studentai. Jie pristatė informatikos ir skaitmeninio turinio, verslo informatikos (lietuvių ir anglų kalbomis) studijų programas. Mokinius sužavėjo šio universiteto dėstytojas, lektorius Marius Kalinauskas, netradiciškai, neformaliai ir labai įtikinamai skatinęs mokinius gyvenime domėtis įvairiomis sritimis, netapti žmonėmis ,,futliare“. Daug gerų atsiliepimų buvo pasakyta ir apie kitus lektorius bei jų pasirengimą.

       Taigi ketvirtoji studijų savaitės diena buvo įdomi, intensyvi, turtinga prasmingų susitikimų, vertingų atradimų ir galbūt lemtingų apsisprendimų.

   

  Menų ir humanitarinių mokslų studijų diena

       Kovo 27 diena (penktadienis) – menų ir humanitarinių mokslų studijų diena. Į gimnaziją susirinko penkių universitetų (KTU, VDU, VU, MRU, VDA) dėstytojai, studentai bei gausybė mokinių, norinčių daugiau sužinoti apie šias studijas. Buvo pristatyta daugiau kaip trisdešimt studijų programų. Pristatymuose dalyvavę mokiniai tvirtino, jog išgirdo daug nuoširdžių patarimų, paprastų paaiškinimų ir daug įdomios informacijos. Universitetuose studijuojantis jaunimas susitikimų metu dalijasi savo studentiška patirtimi, pasakoja apie studijų sunkumus, o tai mokiniams – ypač aktualu.

        Menų ir humanitarinių mokslų studijų dieną gimnazijoje apsilankė 511 mokinių iš 18 Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų.

   

  Pasibaigė penktoji „Studijų savaitė 2015“

  Iš viso Studijų savaitės renginiuose apsilankė 2513 mokinių iš 49 Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų. Galimybe susipažinti su studijų programomis daugiausia pasinaudojo mokiniai iš Maironio universitetinės gimnazijos (1893 mokiniai), VDU „Rasos“ gimnazijos (389 mokiniai), „Saulės“ gimnazijos (59 mokiniai), S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos (28 mokiniai), Jono Jablonskio gimnazijos (23 mokiniai), „Aušros“ gimnazijos (15 mokinių), J. Grušo meno (12 mokinių), Antano Smetonos gimnazijos (11 mokinių), J. ir P. Vileišių progimnazija (11 mokinių) ir kt.

  Per keturias dienas 10 aukštųjų mokyklų pristatė 212 studijų programų.

   

  MOKINIAI APIE RENGINĮ

   

  Viena renginio „Studijų savaitė 2015“ diena (kovo 19 d.)

       Studijų savaitės renginiai mokykloje trunka penkias dienas. Kiekviena diena skirta vis kitokiai mokslų sričiai. Būtent todėl mokiniai gali suspėti aplankyti visus juos dominančius pristatymus. Kas dieną sužinome ką nors naujo, daug ko išmokstame.

       Ketvirtoji studijų savaitės diena buvo skirta fizinių ir technologijos mokslų studijoms. Šią dieną skyriau Kauno technologijų universitetui. Lankiausi universiteto mechanotronikos, medijų inžinerijos ir aplinkosaugos inžinerijos pristatymuose. Turiu pripažinti, kad tikėjausi, jog būtent mechanotronikos ir medijų inžinerijos pristatymai bus nuobodūs, sunkiai suprantami… Tačiau likau labai sužavėta! Dėstytojai apie tokią sritį, apie kurią niekada net ir negalvojau, taip įdomiai papasakojo, jog susimąsčiau, ar nederėtų pergalvoti savo ateities planų dėl studijų. Mechanotronika – labai įdomus mokslas, KTU paruošia labai gerus šios srities specialistus. Dėstytojas pasakojo, kad ši studijų sritis yra labai perspektyvi ir kai kurie studentai šiuo metu dirba net Amerikoje. Pristatyme buvo rodoma daugybė įdomių išradimų, kuriuos sukūrė KTU studentai. Vienas iš jų pripažintas net ir užsienio – variklis dviračiui. Toks variklis palengvina važiavimą į kalną ar pavargus minti pėdalus. Sunku net patikėti, kad toki naudingą daiktą sukūrė Lietuvos universiteto studentas.

       Medijų inžinerijos paskaitoje pasakojo apie pakuočių dizainą. Ankščiau niekuomet apie tokį mokslą negirdėjau. Tačiau geriau pagalvojus, juk su įvairių produktų įpakavimais susiduriame kasdien, todėl turi būti specialistai, kurie pakuotes kuria. Paskaita buvo itin įdomi. Buvo pasakojama apie pirmosios pakuotės atsiradimą, tobulėjimą. Mokiniai pamatė ir daugybę naujų, įdomių pakuočių, kurios juos tikrai sužavėjo. Pavyzdžiui, kokosų sultys įpiltos į rudą kartoninę dėžutę padengtą plaušeliais. Kas galėtų atsispirti tokiam įpakavimui? Atrodo, lyg gertum sultis iš ką tik nuskinto nuo palmės kokoso.

      KTU aplinkosaugos pristatymas buvo labai išsamus. Paskaitą vedė dvi universiteto studentės, jos ne tik išsamiai papasakojo kaip vyksta paskaitos, ko yra mokomasi, tačiau kalbėjo ir apie ekologines problemas, slegiančias mūsų žemę. Parodė daug išsamių diagramų, įdomių paveikslėlių, leido moksleiviams patiems pabandyti atspėti, apie kokią ekologinę problemą yra kalbama, bendravo su auditorija. Šio fakulteto studijos pasižymi tuo, kad studentai atlieka labai daug praktikos darbų. Viena iš studenčių dalyvavo mainų programoje ERASMUS plius ir skatino visus moksleivius, jei tik yra galimybė, ateityje būtinai sudalyvauti tokioje mainų programoje. Jos teikia visokeriopą naudą, susipažįsti su kitos šalies kultūra, naujais žmonėmis, gilini žinias savo pasirinktoje mokslo srityje, sužinai daug naujovių, kurias sugrįžęs gali pritaikyti ir Lietuvoje.

       Kovo 19-ąją aplankytais pristatymais likau labai sužavėta. Labai patiko pats pristatymas, dėstytojai bei studentai pasitelkė daug vaizdinių priemonių. Mūsų, mokinių, dėmesį patraukti yra nelengva, tačiau šių fakultetų pristatymai tikrai sudomino. Matėme daug paveikslėlių, vaizdo medžiagos, išgirdome daug įdomių faktų, nebuvo „sausos“ teorijos. Matėsi, kad visiems mokiniams pristatymai patiko, visi aktyviai dalyvavo paskaitose, daug klausinėjo, bendravo su dėstytojais, studentais. Išgirdau labai daug įdomių dalykų, turiningai praleidau laiką. Todėl skatinu visus apsilankyti studijų savaitės renginiuose, tai užtrunka vos kelias valandas, tačiau įgytos žinios išlieka ilgam. Studijų savaitė tai: nauda – sužinome daug naujų dalykų, galimybė – lengviau pasirenkame savo studijas, pramoga –  turiningai  praleidžiame savo laiką po pamokų.

   

                                                                Erika Astramskaitė, IIB klasės mokinė

   

  IMG_0114 IMG_0179                      IMG_0194 IMG_0668                        IMG_0705 IMG_0749                          IMG_0945 IMG_0966                                IMG_0996  IMG_1166                         IMG_1173 IMG_1188                         IMG_1228 IMG_1340                      IMG_1494 IMG_1694                       IMG_1728 IMG_1810                            IMG_9566 IMG_9571                    IMG_9575 IMG_9589                         IMG_9684 IMG_9821

   

   

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  liepos 2024
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  1 liepos, 2024 2 liepos, 2024 3 liepos, 2024 4 liepos, 2024 5 liepos, 2024 6 liepos, 2024 7 liepos, 2024
  8 liepos, 2024 9 liepos, 2024 10 liepos, 2024 11 liepos, 2024 12 liepos, 2024 13 liepos, 2024 14 liepos, 2024
  15 liepos, 2024 16 liepos, 2024 17 liepos, 2024 18 liepos, 2024 19 liepos, 2024 20 liepos, 2024 21 liepos, 2024
  22 liepos, 2024 23 liepos, 2024 24 liepos, 2024 25 liepos, 2024 26 liepos, 2024 27 liepos, 2024 28 liepos, 2024
  29 liepos, 2024 30 liepos, 2024 31 liepos, 2024 1 rugpjūčio, 2024 2 rugpjūčio, 2024 3 rugpjūčio, 2024 4 rugpjūčio, 2024
 • Visos teisės saugomos © 2013 kmug.lt