LT
EN
 • TAMO dienynas

 • Projektai

 • Priėmimo tvarka


       INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į GIMNAZIJĄ 2024–2025 m. m.

   

  Data

   

  Etapai Pastabos
  2024 m. kovo 15 d.– gegužės 31 d.

  Prašymai registruojami elektroniniu būdu savivaldybės informacinėje sistemoje:   https://imokykla.kaunas.lt.

   

  Neturint galimybės prisijungti prie informacinės sistemos, nustatytos formos užpildytą ir pasirašytą skenuotą prašymą galima pateikti gimnazijos elektroniniu paštu:  priemimas@kmug.lt).

  Prašymo forma.

  Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

  Nuo birželio 1 d. prašymus bus galima pateikti tik el. paštu arba gimnazijoje.

   

    Pažymų apie mokymosi pasiekimus pateikimas.

  Pateikus prašymą atsiųsti I pusmečio (II trimestro) mokymosi pasiekimų įvertinimus el. paštu priemimas@kmug.lt (ataskaita iš elektroninio dienyno turi būti patvirtinta  mokyklos antspaudu ir atsakingo asmens parašu).

   

  Į I gimnazijos klasę planuojama priimti 145 mokinius (5 klasių komplektai).

  Klasės sudaromos pagal sritis:

  §  humanitarinių mokslų;

  §  socialinių mokslų (verslumo);

  §  socialinių mokslų (ugdymo);

  §  biomedicinos mokslų;

  §  technologijų ir fizinių mokslų.

   

  Į II–III gimnazijos klases mokiniai priimami tik atsiradus laisvoms vietoms.

   

  Gegužės 20–23 d.

  Pokalbiai dėl galimybės mokytis gimnazijoje.

  Dalyvauja mokinys ir bent vienas iš tėvų (globėjų/rūpintojų).

  Registracija internetu (bus paskelbta gegužės mėn.).

  Atvykstant į pokalbį prašome atsinešti 2022–2023 m. m ir 2023–2024 m. m.  miesto, šalies ar tarptautinių olimpiadų, konkursų I–III vietų laimėjimą patvirtinančius dokumentus.

   

  Mokiniai priimami atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus ir motyvaciją.

   

  Mokytis gimnazijoje pirmumo teisę turi:

  § Asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota gimnazijos aptarnavimo teritorijoje.

  § Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (jeigu tokie nustatyti).

  § Gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

   

  Iki birželio 14 d.

   

  Mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) elektroniniu būdu ar telefonu informuojami apie galimybę mokytis gimnazijoje. Priimamų mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) patvirtina savo apsisprendimą. Nepatvirtinus laisva vieta atitenka kitam iš eilės pretendentui.

  Birželio 26–28 d.

   

  Pateikiami šie dokumentai:

  §  gimimo liudijimo kopija;

  §  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

  §  specialiuosius poreikius (jeigu tokie nustatyti) įrodančių dokumentų kopijos;

  §  teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie mokinio sveikatą (elektroninė);

  §  mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentas;

  §  Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo mokinio ataskaitos kopija;

  §  prašymas dėl elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo (pildo vienas iš tėvų), forma;

  §  elektroninė dokumentinė nuotrauka (iki birželio 28 d. siųsti el. paštu: priemimas@kmug.lt);

  §  popierinė dokumentinė nuotrauka.

   

  Sutarčių pasirašymas.

  Sutartį pasirašo mokinys ir vienas iš tėvų (globėjų/rūpintojų).

   

  Į pirmą gimnazijos klasę kviečiame būsimuosius pedagogus

   

  2020 m. filmukas „Kodėl verta mokytis Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje‘‘

   

  Priėmimą reglamentuojantys teisės aktai:

  Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

  Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis

   

   

  Informacija teikiama telefonu (8 37) 42 26 87 arba el. paštu priemimas@kmug.lt

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  kovo 2024
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  26 vasario, 2024 27 vasario, 2024 28 vasario, 2024 29 vasario, 2024 1 kovo, 2024 2 kovo, 2024 3 kovo, 2024
  4 kovo, 2024 5 kovo, 2024 6 kovo, 2024 7 kovo, 2024 8 kovo, 2024 9 kovo, 2024 10 kovo, 2024
  11 kovo, 2024 12 kovo, 2024 13 kovo, 2024 14 kovo, 2024 15 kovo, 2024 16 kovo, 2024 17 kovo, 2024
  18 kovo, 2024 19 kovo, 2024 20 kovo, 2024 21 kovo, 2024 22 kovo, 2024 23 kovo, 2024 24 kovo, 2024
  25 kovo, 2024 26 kovo, 2024 27 kovo, 2024 28 kovo, 2024 29 kovo, 2024 30 kovo, 2024 31 kovo, 2024
 • Visos teisės saugomos © 2013 kmug.lt