LT
EN
 • TAMO dienynas

 • Projektai

 • Priėmimo tvarka


       INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į GIMNAZIJĄ 2024–2025 m. m.

   


  Data Etapai Pastabos
  2024 m. kovo 15 d.– gegužės 31 d. Prašymai registruojami elektroniniu būdu savivaldybės informacinėje sistemoje:   https://imokykla.kaunas.lt.

  Neturint galimybės prisijungti prie informacinės sistemos, nustatytos formos užpildytą ir pasirašytą skenuotą prašymą galima pateikti gimnazijos elektroniniu paštu:  priemimas@kmug.lt).

  Prašymo forma.

  Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

  Nuo birželio 1 d. prašymus bus galima pateikti tik el. paštu arba gimnazijoje.

  Pažymų apie mokymosi pasiekimus pateikimas.

  Pateikus prašymą atsiųsti I pusmečio (II trimestro) mokymosi pasiekimų įvertinimus el. paštu priemimas@kmug.lt (ataskaita iš elektroninio dienyno turi būti patvirtinta  mokyklos antspaudu ir atsakingo asmens parašu).

  Į I gimnazijos klasę planuojama priimti 145 mokinius (5 klasių komplektai).

  Klasės sudaromos pagal sritis:

  • humanitarinių mokslų;
  • socialinių mokslų (verslumo);
  • socialinių mokslų (ugdymo);
  • biomedicinos mokslų;
  • technologijų ir fizinių mokslų.

  Į II–III gimnazijos klases mokiniai priimami tik atsiradus laisvoms vietoms.

  Birželio 4–6 d.

  Pokalbiai dėl galimybės mokytis gimnazijoje.

  Dalyvauja mokinys ir bent vienas iš tėvų (globėjų/rūpintojų).

  Registracija į pokalbius: http://kmug.lt/kvieciame-busimus-i-klasiu-gimnazistus-registruotis-i-pokalbi-del-galimybes-mokytis-2/

  Atvykstant į pokalbį prašome atsinešti 2022–2023 m. m ir 2023–2024 m. m.  miesto, šalies ar tarptautinių olimpiadų, konkursų I–III vietų laimėjimą patvirtinančius dokumentus.

  Mokiniai priimami atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus ir motyvaciją.

  Mokytis gimnazijoje pirmumo teisę turi:

  • Asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota gimnazijos aptarnavimo teritorijoje.
  • Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (jeigu tokie nustatyti).
  • Gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

  Iki birželio 19 d.

   

  Mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) elektroniniu būdu ar telefonu informuojami apie galimybę mokytis gimnazijoje. Priimamų mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) patvirtina savo apsisprendimą. Nepatvirtinus laisva vieta atitenka kitam iš eilės pretendentui.
  Birželio
  26–28 d.

  Pateikiami šie dokumentai:

  • gimimo liudijimo kopija;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • specialiuosius poreikius (jeigu tokie nustatyti) įrodančių dokumentų kopijos;
  • teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie mokinio sveikatą (elektroninė);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentas;
  • nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo mokinio ataskaitos kopija;
  • prašymas dėl elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo (pildo vienas iš tėvų), forma;
  • elektroninė dokumentinė nuotrauka (iki birželio 28 d. siųsti el. paštu: priemimas@kmug.lt);
  • popierinė dokumentinė nuotrauka.

  Sutarčių pasirašymas.

  Sutartį pasirašo mokinys ir vienas iš tėvų (globėjų/rūpintojų).

   

  Į pirmą gimnazijos klasę kviečiame būsimuosius pedagogus

   

  2020 m. filmukas „Kodėl verta mokytis Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje‘‘

   

  Priėmimą reglamentuojantys teisės aktai:

  Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

  Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis

   

   

  Informacija teikiama telefonu +370 37 422 687 arba el. paštu priemimas@kmug.lt

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  birželio 2024
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  27 gegužės, 2024 28 gegužės, 2024 29 gegužės, 2024 30 gegužės, 2024 31 gegužės, 2024 1 birželio, 2024 2 birželio, 2024
  3 birželio, 2024 4 birželio, 2024 5 birželio, 2024 6 birželio, 2024 7 birželio, 2024 8 birželio, 2024 9 birželio, 2024
  10 birželio, 2024 11 birželio, 2024 12 birželio, 2024 13 birželio, 2024 14 birželio, 2024 15 birželio, 2024 16 birželio, 2024
  17 birželio, 2024 18 birželio, 2024 19 birželio, 2024 20 birželio, 2024 21 birželio, 2024 22 birželio, 2024 23 birželio, 2024
  24 birželio, 2024 25 birželio, 2024 26 birželio, 2024 27 birželio, 2024 28 birželio, 2024 29 birželio, 2024 30 birželio, 2024
 • Visos teisės saugomos © 2013 kmug.lt