LT
EN
 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • Pedagogai

  Atnaujinta: 2017-03-27

  visi

  Pedagogai

  Iš viso dirba 52 pedagogai:

  pirmaeilėse pareigose – 39;
  antraeilėse pareigose – 13.

   

  Kvalifikacijos kategorijos:

  Mokytojų ekspertų – 5;
  Mokytojų metodininkų – 26;
  Vyresniųjų mokytojų – 13;
  Mokytojų – 8.

   

   Mokslo laipsniai:

  Daktarų – 4;
  Doktorantų – 1;
  Magistrų – 22.

  Elvyra Aleksejuniene
  ELVYRA ALEKSEJŪNIENĖ

  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

  Irena Andrikaitienė
  IRENA ANDRIKAITIENĖ

  Matematikos mokytoja metodininkė

  Ramunė Balčiuvienė
  RAMUNĖ BALČIUVIENĖ

  Anglų kalbos mokytoja metodininkė

  Etnologijos magistrė

   
  RAMUNĖ BALČIŪNIENĖ

  Bibliotekos vedėja

  Lina Bugorevičienė
  LINA BUGOREVIČIENĖ

  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

  Laura Butkutė
  LAURA BUTKUTĖ

  Raštinės vedėja

  Filologijos mokslų daktarė

  Jurate Cesoniene
  JŪRATĖ ČESONIENĖ

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  II vadybinė kategorija

  Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

  Edukologijos magistrė

  Ingrida Danauskienė
  INGRIDA DANAUSKIENĖ

  Etikos vyresnioji mokytoja

  Ekonomikos magistrė

  Aušra Daukienė
  AUŠRA DAUKIENĖ

  Anglų kalbos mokytoja metodininkė

  Edukologijos magistrė

  DSC_7042
  DAIVA GARNIENĖ
  DIREKTORĖ

  Socialinių mokslų daktarė

  I vadybinė kategorija

  Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

  Vidas Grigonis
  VIDAS GRIGONIS

  Kūno kultūros mokytojas ekspertas

  Viktorija Jucytė
  VIKTORIJA JUCYTĖ

  Istorijos vyresnioji mokytoja

  IMG_5989 (2)
  LORETA KEKIENĖ

  Profesinio konsultavimo koordinacinio centro vedėja

  Matematikos vyresnioji mokytoja

  DAINA KRILAVIČIENĖ

  Fizikos mokytoja ekspertė

  Laura Kunigonytė
  LAURA KUNIGONYTĖ

  Raštvedė, archyvarė

  Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

  Giedrė Mečislauskienė
  GIEDRĖ MEČISLAUSKIENĖ

  Skaityklos bibliotekininkė

  Gintautas Radzevičius
  GINTAUTAS RADZEVIČIUS

  Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

  Informatikos inžinierijos magistras

  Marija Karpaviciene
  MARIJA KARPAVIČIENĖ

  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

  Lina Gudaitienė
  LINA GUDAITIENĖ

  Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

  Gintautas Kažemėkas
  GINTAUTAS KAŽEMĖKAS

  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

  Audronė Kukučionienė
  AUDRONĖ KUKUČIONIENĖ

  Matematikos mokytoja metodininkė

  Rima Mackeviciene
  RIMA MACKEVIČIENĖ

  Rusų kalbos mokytoja metodininkė

  Daiva Morozoviene
  DAIVA MOROZOVIENĖ

  Chemijos vyresnioji mokytoja

  Vida Muchina
  VIDA MUCHINA

  Matematikos mokytoja metodininkė

  Aurelija Naseckaite

  AURELIJA NASECKAITĖ

  Profesinio konsultavimo koordinacinio centro metodininkė

  Ausra Paliukaitiene
  AUŠRA PALIUKAITIENĖ

  Muzikos vyresnioji mokytoja

  Choro vadovė

  Inga Savickienė
  INGA SAVICKIENĖ

  Ispanų kalbos vyresnioji mokytoja

  Elena Petronienė
  ELENA PETRONIENĖ

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  II vadybinė kategorija

  Anglų kalbos mokytoja metodininkė

  Saulius Petronis
  SAULIUS PETRONIS

  Dailės, braižybos mokytojas metodininkas

  Danute Piliciauskiene
  DANUTĖ PILIČIAUSKIENĖ

  Geografijos mokytoja metodininkė

  Kristina Porcikaite
  KRISTINA PORCIKAITĖ

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  II vadybinė kategorija

  Matematikos mokytoja metodininkė

  Rasa Pratapiene
  RASA PRATAPIENĖ

  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

  Silvija Rakutienė
  SILVIJA RAKUTIENĖ

  Lotynų kalbos mokytoja

  Filologijos mokslų daktarė

  Diana Rauluševičienė
  DIANA RAULUŠEVIČIENĖ

  Anglų kalbos mokytoja metodininkė

  Jūratė Petrauskienė
  JŪRATĖ PETRAUSKIENĖ

  Technologijų vyresnioji mokytoja

  Dailės magistrė

  Laimutė Pocienė
  LAIMUTĖ POCIENĖ

  Technologijų vyresnioji mokytoja

  Judita Sakalienė
  JUDITA SAKALIENĖ

  Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

  Literatūrologijos mokslų magistrė

  Tomas Skrickus
  TOMAS SKRICKUS

  Istorijos, pilietinio ugdymo mokytojas metodininkas

  Edukologijos mokslų magistras

  Ilona Skridlaitė
  ILONA SKRIDLAITĖ

  Karjeros planavimo mokytoja, PKKC metodininkė

  Socialinio darbo magistrė

  Aida Stačiokaitytė
  AIDA STAČIOKAITYTĖ

  PKKC konsultavimo paslaugų vadovė

  Edukologijos magistrė

  Jane Stonkuviene
  JANĖ STONKUVIENĖ

  Kūno kultūros mokytoja metodininkė

  Arnoldas Strazdas
  ARNOLDAS STRAZDAS

  Choreografijos vyresnysis mokytojas

  Edukologijos magistras

  Egle Skaidre Stravinskiene
  EGLĖ SKAIDRĖ STRAVINSKIENĖ

  Kūno kultūros mokytoja metodininkė

  Vitalija Manuela Stropute
  VITALIJA MANUELA STROPUTĖ

  Anglų kalbos mokytoja metodininkė

   
  DONATA ULKYTĖ

  Psichologė

  Rita Urbanaviciene
  RITA URBANAVIČIENĖ

  Biologijos mokytoja ekspertė

  Audronė Valickienė
  AUDRONĖ VALICKIENĖ

  Fizikos mokytoja ekspertė

  Rita Vasylienė
  RITA VASYLIENĖ

  Anglų kalbos mokytoja metodininkė

  Mokytojų sąrašas 2016–2017 m. m.

   

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  rugpjūčio 2017
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  liepos 31, 2017 rugpjūčio 1, 2017 rugpjūčio 2, 2017 rugpjūčio 3, 2017 rugpjūčio 4, 2017 rugpjūčio 5, 2017 rugpjūčio 6, 2017
  rugpjūčio 7, 2017 rugpjūčio 8, 2017 rugpjūčio 9, 2017 rugpjūčio 10, 2017 rugpjūčio 11, 2017 rugpjūčio 12, 2017 rugpjūčio 13, 2017
  rugpjūčio 14, 2017 rugpjūčio 15, 2017 rugpjūčio 16, 2017 rugpjūčio 17, 2017 rugpjūčio 18, 2017 rugpjūčio 19, 2017 rugpjūčio 20, 2017
  rugpjūčio 21, 2017 rugpjūčio 22, 2017 rugpjūčio 23, 2017 rugpjūčio 24, 2017 rugpjūčio 25, 2017 rugpjūčio 26, 2017 rugpjūčio 27, 2017
  rugpjūčio 28, 2017 rugpjūčio 29, 2017 rugpjūčio 30, 2017 rugpjūčio 31, 2017 rugsėjo 1, 2017 rugsėjo 2, 2017 rugsėjo 3, 2017