LT
EN
 • TAMO dienynas

 • Projektai

 • Studijų savaitė 2011


  Projektas „Studijas rinkis Kaune“

   

  Kauno Maironio universitetinė gimnazija ir Kauno aukštosios mokyklos – Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija ir Lietuvos žemės ūkio universitetas – Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams balandžio mėnesį organizavo Studijų savaitę, skirtą miesto vardo rašytiniuose šaltiniuose paminėjimo 650-ajai sukakčiai (projekto „Studijas rinkis Kaune“ renginys). Projekto partneris – Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyrius.

  Gimnazija, organizuodama šį renginį, vykdė savo misiją. 2010 m. sausio 27 d. Kaune buvo minimas Aukštųjų kursų 90-metis. Įprasmindama istorinį faktą, kad gimnazijos pastate 1920–1922 metais vyko Aukštieji kursai, davę pradžią aukštajam mokslui Kaune, gimnazija pasirašė susitarimą su Kauno aukštosiomis mokyklomis: Kauno medicinos universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos kūno kultūros akademija, Lietuvos veterinarijos akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu. Susitarta bendradarbiauti dėl aukštojo mokslo istorijos ir tradicijų puoselėjimo, sklaidos visuomenei, aukštojo mokslo vertės suvokimo ugdymo jaunimui, aukštųjų mokyklų bei gimnazijos bendradarbiavimo profesinio informavimo ir konsultavimo srityje, bendrų projektų ir renginių organizavimo; tuo pačiu inicijuotas ir universitetinės gimnazijos įkūrimas.

  Taip gimė ir pagrindinė projekto „Studijas rinkis Kaune“ idėja – parodyti, kad mokiniams Kauno aukštosiose mokyklose yra siūloma daug įvairių studijų programų, tad puiki galimybė ir studijas rinktis savo gimtajame mieste.

  Studijų savaitės atidarymo renginyje, vykusiame Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto auloje, dalyvavo Kauno aukštųjų mokyklų vadovai, dėstytojai, studentai, bendrojo ugdymo mokyklų 8–12 klasių mokiniai, mokytojai.

  Renginio dalyvius pasveikino Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, pastebėjęs, kad tokius projektus reikėtų organizuoti kuo plačiau, pasidžiaugė, kad dabar vis daugiau bendrojo lavinimo mokyklų glaudžiai bendrauja su aukštosiomis mokyklomis, kurios suinteresuotos, kad mokiniai neišvyktų studijuoti į užsienį, o pasirinktų studijas savo gimtajame mieste, todėl aukštosios mokyklos stengiasi kuo geriau patenkinti akademinio jaunimo poreikius. Kauno miesto meras įteikė padėkas universitetų rektoriams už Kauno kaip akademinio miesto įvaizdžio puoselėjimą, aukštųjų mokyklų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą, pagalbą mokiniams renkantis būsimų studijų sritį bei kryptį. Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė padėkojo gimnazijai už gražią iniciatyvą, reikšmingus darbus, pabrėžė gimnazijos ištakų svarbą, palinkėjo mokiniams gražių polėkių ir svajonių, nes „jei nėra svajonių, tai blanki ir realybė“. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ona Visockienė dėkojo gimnazijai už mokinių konsultavimą, partnerystę su aukštosiomis mokyklomis, deramo įvaizdžio kūrimą.

  Aukštųjų mokyklų rektorių vardu kalbėjęs Kauno technologijos universiteto rektorius prof. Raimundas Šiaučiūnas atkreipė dėmesį į tai, kad labai greitai abiturientų lauks svarbus apsisprendimas, kokias studijas pasirinkti: „Visos Lietuvos aukštosios mokyklos yra savaip stiprios, tačiau rinktis reikia labai atsakingai, nepasiduoti „bandos“ jausmui, o surasti savo kelią. Be to reikia nepamiršti, kad prasidėjus konkurencinei kovai, aukštosios mokyklos atnaujina savo studijų programas“.

  Studijų savaitės atidarymo proga sveikinimo žodžius tarė ir kitų aukštųjų mokyklų vadovai bei dėstytojai: Lietuvos kūno kultūros akademijos prorektorius dr. Ramutis Kairaitis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų centro vadovo pavaduotoja doc. dr. Gražina Januškevičienė, Lietuvos žemės ūkio universiteto prorektorius doc. dr. Jonas Čaplikas, Vytauto Didžiojo universiteto ir gimnazijos bendradarbiavimo koordinatorė doc. dr. Inga Stepukonienė.

  Kovo mėn. vykusio Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 8–12 klasių mokinių rašinių „Mano ateitis gimtajame mieste“ konkurso rezultatus aptarė komisijos narė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros katedros docentė dr. Asta Gustaitienė. Nugalėtojais tapo „Saulės“ gimnazijos mokinė Neringa Starkevičiūtė, Dainavos vidurinės mokyklos mokinys Ignas Raškauskas, Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinė Brigita Cikanaitė, „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokinė Ieva Gružauskaitė, Veršvų vidurinės mokyklos mokinė Neringa Veličkaitė ir Maironio universitetinės gimnazijos mokinė Eglė Leiputė. Nugalėtojus apdovanojo Kauno miesto savivaldybės tarybos Švietimo, sporto ir ekologijos komiteto pirmininkė Ona Nijolė Rudgalvienė.

  Visą savaitę Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje vyko Studijų savaitės renginiai: nuo 15 val. mokiniai galėjo lankytis humanitarinių ir menų mokslų, socialinių mokslų, fizinių mokslų ir technologijų, biomedicinos mokslų studijų dienose. Vyko Studijų programų pristatymas-diskusijos (su mokiniais susitiko aukštųjų mokyklų dėstytojai, studentai). Su pageidaujančiais mokiniais bendravo ir gimnazijos Profesinio konsultavimo koordinacinio centro darbuotojos, jos mokiniams padėjo atlikti gebėjimų, studijų srities, profesijos pasirinkimo testus.

  Iš viso Studijų savaitės renginiuose apsilankė 1049 mokiniai iš 29 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų. Galimybe susipažinti su studijų programomis daugiausia pasinaudojo mokiniai iš Maironio universitetinės gimnazijos, VDU „Rasos“ gimnazijos, Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos, Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos, VšĮ Julijanavos katalikiškos vidurinės mokyklos.

  Kauno Maironio universitetinės gimnazijos direktorė, socialinių mokslų daktarė Daiva Garnienė pasidžiaugė pavykusia švente: „Tikiuosi, kad Studijų dienose mokiniai išgirdo nemažai patarimų ir pasiaiškino jiems rūpimus klausimus, tad jiems bus lengviau pasirinkti ugdymo(si) turinį, būsimą studijų sritį bei kryptį bei apsispręsti dėl būsimos profesijos. Mes, projekto įgyvendintojai, manome, kad toks renginys taps tradicinis“.

  Marija Karpavičienė,

  Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokytoja

   

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  liepos 2024
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  1 liepos, 2024 2 liepos, 2024 3 liepos, 2024 4 liepos, 2024 5 liepos, 2024 6 liepos, 2024 7 liepos, 2024
  8 liepos, 2024 9 liepos, 2024 10 liepos, 2024 11 liepos, 2024 12 liepos, 2024 13 liepos, 2024 14 liepos, 2024
  15 liepos, 2024 16 liepos, 2024 17 liepos, 2024 18 liepos, 2024 19 liepos, 2024 20 liepos, 2024 21 liepos, 2024
  22 liepos, 2024 23 liepos, 2024 24 liepos, 2024 25 liepos, 2024 26 liepos, 2024 27 liepos, 2024 28 liepos, 2024
  29 liepos, 2024 30 liepos, 2024 31 liepos, 2024 1 rugpjūčio, 2024 2 rugpjūčio, 2024 3 rugpjūčio, 2024 4 rugpjūčio, 2024
 • Visos teisės saugomos © 2013 kmug.lt