LT
EN
 • TAMO dienynas

 • Projektai

 • Studijų savaitė 2018


       Kovo 5–8 dienomis jau aštuntą kartą Kauno Maironio universitetinė gimnazija organizavo renginį „Studijų savaitė 2018“ Kauno miesto mokiniams. Projekto globėja – Kauno miesto savivaldybė. Šis renginys – tai puiki galimybė mokiniams pasianalizuoti savo poreikius ir galimybes, gauti konkrečios informacijos apie aukštąsias mokyklas, studijų programas, išsiaiškinti stojimo sąlygas, pabendrauti su dėstytojais ir studentais. Šiemet 185 studijų programas pristatė 10 aukštųjų mokyklų: Aleksandro Stulginskio universitetas (17 programų), Kauno technologijos universitetas (38), Lietuvos sporto universitetas (8), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (5), Vytauto Didžiojo universitetas (49), Mykolo Romerio universitetas (19), Vilniaus universitetas (27), Vilniaus universiteto Kauno fakultetas (7), Vilniaus dailės akademija (10), Kauno kolegija (5).

       Stojimo į aukštąsias mokyklas naujoves pristatė LAMA BPO vyr. konsultantė Odeta Kardauskė.

       Iš viso renginiuose dalyvavo 2268 mokiniai iš 22 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų.

   

  Biomedicinos studijų diena

       Kovo 5 dieną gimnazijoje prasidėjo tradicinė Studijų savaitė, truksianti keturias dienas. Numatyta, kad septynių Lietuvos universitetų ir Kauno kolegijos atstovai pristatys apie du šimtus studijų programų. Šiųmetės „Studijų savaitės“ renginiuose pirmą kartą dalyvauja Vilniaus universitetas ir Kauno kolegija. Pirmadienį – Gyvybės, sveikatos, sporto, veterinarijos, žemės ūkio mokslų studijų krypčių dieną – gausus būrys būsimųjų studentų (488 mokiniai) susipažino su Lietuvos sveikatos mokslų, Aleksandro Stulginskio, Vytauto Didžiojo, Lietuvos sporto ir Vilniaus universitetų bei Kauno kolegijos siūlomomis studijų galimybėmis. Mokiniai domėjosi Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto agronomijos, maisto žaliavų kokybės ir saugos, želdininkystės ir kitomis studijų programomis. Jas įtaigiai pristatė universiteto aukštesniųjų kursų studentės ir „Agrokoncerno“ administracijos atstovai. Apsilankiusius šio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Žemės ūkio ir inžinerijos bei Miškų ir ekologijos fakulteto studijų  programų pristatymuose domino ne tik programų turinys, bet ir įsidarbinimo, karjeros perspektyvos. Labai įdomius ir įtaigius studijų programų pristatymus parengė ir daugiausia klausytojų sulaukė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studijų prodekanas prof. dr. Rimantas Stukas ir Gyvybės mokslų centro atstovai – dėstytojai bei studentai. Jie pristatė biologijos, molekulinės biologijos, genetikos, neurobiofizikos, ergoterapijos, medicinos, odontologijos ir kitas studijų programas. Daug gerų atsiliepimų buvo pasakyta ir apie Kauno kolegijos Medicinos fakulteto studentų parengtus kosmetologijos bei burnos priežiūros studijų programų pristatymus. Būsimosios kosmetologės ne tik supažindino su studijų perspektyvomis, bet ir specialiu prietaisu nustatė  dalyvių veido odos tipus. Po pirmosios dienos pristatymų pakalbinti mokiniai gražiais žodžiais minėjo visus lektorius bei gyrė jų pasirengimą, džiaugėsi daug sužinoję apie gyvybės, sveikatos, veterinarijos, žemės ūkio mokslus ir karjeros galimybes. Labai smagu, kad pristatyti studijų programų į gimnaziją atvyko ir trys buvę mokiniai. Tai Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto Maisto žaliavų kokybės ir saugos specialybės IV kurso studentė Samanta Kaupaitė, to paties universiteto „Agrokoncerno“ personalo direktorė Rasa Sakauskienė, baigusi gimnaziją prieš 15 metų, ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmakursė Kamilė Demendžiūnaitė.

       Taigi pirmoji studijų savaitės diena buvo įdomi, intensyvi, turtinga prasmingų susitikimų, vertingų atradimų ir galbūt lemtingų apsisprendimų.

   

  Socialinių mokslų studijų diena

       Antradienį, kovo 6 dieną, gimnazijoje vyko socialinių mokslų studijų diena. Socialinių, ekonomikos, teisės, politikos mokslų, filosofijos, edukologijos, verslo ir viešosios vadybos mokslų programas mokiniams pristatė net septyni universitetai (KTU, LSU, ASU, VDU,VU, VU Kauno fakultetas, MRU) ir Kauno kolegija. Mokiniai bendravo su aukštųjų mokyklų dėstytojais, studentais. VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanas M. Račkauskas papasakojo apie universitetą, jame vykdomas programas, pažymėjo, kad jų mokymo įstaiga skiriasi nuo kitų universitetų, nes buvo atkurta išeivijos lietuvių dėka ir veikia „Artes liberals“ principu, leidžiančiu laisvai rinktis studijų dalykus. Prodekanas pažymėjo, kad VDU studentai turi galimybę vienu metu šalia pagrindinės specialybės įgyti ir gretutinės specialybės sertifikatą. Lektorius išsamiai papasakojo apie kiekvieną fakulteto programą, išskyrė populiariausias, jų kitimo dinamiką, pabrėždamas, kad jų mokyklos diplomas sudaro galimybę būti ne samdiniu, o savo verslo valdytoju. VU Kauno fakulteto dėstytoja doc, dr. R. Pušinaitė-Gelgotė, supažindindama su studijų programomis, atkreipė dėmesį į plačias studentų praktikos galimybes, gretutinių studijų būtinybę, švedų kalbos savitumą. MRU atstovai sudomino savo aukštosios mokyklos programomis filmuota medžiaga apie studijas ir įvairią veiklą po studijų. Mokiniams buvo pabrėžiama, kad jie nusipelnė taisyklių nesuvaržyto išsilavinimo, intelektinių ir praktinių įgūdžių. „Studijų savaitės“ dalyviai suvokė, jog pasaulis paremtas ne vien standartais. Kitų  aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai skatino jaunuolius stebėti, suvokti ir keisti pasaulį, išdrįsti abejoti kitų ir savo paties sprendimais, ieškoti ir siūlyti netikėtas alternatyvas. Šiais laikais siaura specializacija, susitelkianti ties viena profesija, nuvertėja. Šią studijų dieną mokiniai buvo skatinami atrasti save ir savo nišą, praplėsti požiūrį į pasaulį, įgyvendinti savo idėjas. Mokiniai suprato, jog būdami originalūs pasirinks savo kelią, įgis daugiau žinių ir puoselės savo idėjas, mokslinius interesus.

       Renginyje apsilankė 630 dalyvių iš įvairių Kauno bendrojo ugdymo mokyklų. Daugiausia dėmesio susilaukė VDU ir KTU, MRU programos.

   

  Fizinių, informatikos, matematikos, inžinerijos ir technologijos mokslų studijų diena

       Trečiadienį – fizinių, informatikos, matematikos, inžinerijos ir technologijos mokslų studijų dieną – keturių universitetų ir Kauno kolegijos atstovai gimnazijoje pristatė per septyniasdešimt studijų programų. Gausus būrys mokinių susipažino su Kauno technologijos, Aleksandro Stulginskio, Vytauto Didžiojo universitetų, Vilniaus universiteto ir šio universiteto Kauno humanitarinio fakulteto bei Kauno kolegijos siūlomomis studijų galimybėmis. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto lektorė Inga Radžiūnienė sudomino mokinius ne tik studijų programų pristatymu, bet įtraukė į diskusiją apie aktualią pasaulio užterštumo problemą ir paskatino „mąstyti globaliai, o veikti lokaliai“. Apsilankiusius Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto studijų programų (informatikos sistemos, matematika ir jos taikymas, multimedijos ir interneto technologijos) pristatymuose patraukė ir programų turinys, ir studijų bei karjeros perspektyvos. Iš lektoriaus Vytauto Barzdaičio mokiniai sužinojo naują terminą „dirbtinis intelektas“, išgirdo, kaip spręsti verslo užduotis, kaip, naudojant „lengvas“ technologijas, galima sukurti programų. Profesorius Ričardas Krikštolaitis papasakojo apie matematikos taikymą finansų, energetikos, biomedicinos, statistikos srityse. Jis pabrėžė, kad geras matematikos žinių valdymas leidžia lengvai spręsti optimizavimo, duomenų analizės, matematinių modelių kūrimo uždavinius. Lektorius ypač nudžiugino puikiomis matematikos-informatikos absolventų įsidarbinimo perspektyvomis ir geru atlyginimu. Įdomiai ir išsamiai studijų perspektyvas pristatė ir Kauno kolegijos atstovai, supažindinę su maisto technologijų – viešojo maitinimo ir dietetikos – studijų programomis. Mokiniai sužinojo, kad didelį studijų užima praktinė veikla, išgirdo, kokiose įstaigose ir įmonėse ta praktika atliekama. Kolegijos studentai pristatė savo organizuojamus renginius, o susitikimo pabaigoje pavaišino pačių gamintomis salotomis, kurių ingredientus mokiniai turėjo atspėti. Daug gerų atsiliepimų buvo pasakyta ir apie kitus tos dienos lektorius bei jų pasirengimą.

       Ši studijų savaitės diena buvo įdomi, intensyvi, turtinga prasmingų susitikimų, vertingų atradimų ir galbūt lemtingų apsisprendimų.

   

  Humanitarinių mokslų ir menų studijų diena

       Kovo 8-oji gimnazijoje – ne tik mirganti tulpėmis, bet ir kleganti susirinkusių „Studijų savaitės” popietės dalyvių balsais. Paskutinė – ketvirtoji – diena skirta humanitarinių mokslų ir menų programoms. Mokinių dėmesį traukė penkių aukštųjų mokyklų (KTU, VDU, VU KF, MRU, VDU) ir Kauno kolegijos fakultetų pristatymai. Bene didžiausio susidomėjimo sulaukė VDU keturių fakultetų – Humanitarinių mokslų, Menų, Politikos mokslų ir diplomatijos bei Katalikų teologijos – studentai ir dėstytojai, kalbėję net apie 19 specialybių. Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros vedėjas Tomas Pabedinskas ir Teatrologijos katedros vedėjas Edgaras Klivis įdomiai pasakojo apie Naujųjų medijų meną, rodė studentų darbus, išsamiai pristatė menotyrininko profesiją. Nemažo susidomėjimo sulaukė ir Kūrybinių industrijų, Azijos ir Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų programos. VDA Kauno fakulteto atstovai pristatė interjero dizaino, taikomosios keramikos, grafinio dizaino, architektūros, tapybos, taikomosios grafikos, taikomosios tekstilės, skulptūros programas Buvo demonstruojami Tapybos katedros studentų darbai, gyvo susidomėjimo sulaukė besimokančių skulptorių darbai Laisvės alėjoje, parodytas filmukas „Viena architekto diena“. Netikėta buvo pasiūlyta viktorina, įdomūs klausimai, apdovanojimai. KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų bei Statybos ir architektūros fakultetų studentai kalbėjo apie galimybes studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje. Pristatė programas: Europos studijos, naujųjų medijų kalba, technikos kalbos vertimas, muzikos technologijos, socialinė pedagogika, viešasis valdymas, architektūra. Įdomiausia pasirodė technikos kalbos vertimų specialybė. Doc. Mlinkauskienė pristatė vientisas architektūros studijas, pasiūlė sudalyvauti „protmūšyje“, kuriame buvo pateikta įdomių klausimų, situacijų, teko išspręsti ne vieną galvosūkį. Mokiniai buvo kviečiami į parengiamuosius kursus „Trys laipteliai“, prof. A.Žmuidzinavičiaus „Piešimo olimpiadą“, vasaros stovyklą „Architektūros akademija“. MRU Humanitarinių mokslų institutas pasiūlė norintiems studijuoti humanitarinius mokslus dalykinės anglų, vokiečių, prancūzų ir korėjiečių kalbų studijas. Mokiniai domėjosi įstojimo sąlygomis, galimybėmis įsidarbinti. Su dideliu susidomėjimu nemažas būrys renginio dalyvių klausėsi  VU Kauno fakulteto profesorės dr. D.Satkauskaitės ir viešųjų ryšių specialistės I.Vaitkevičiūtės, kurios pristatė lietuvių filologijos ir reklamos, audiovizualinio vertimo, anglų ir švedų kalbų programas, praktikos ir tolimesnės veiklos galimybes. Linksmai nuteikė pristatyti studentų darbai – ištraukos iš įgarsintų animacinių filmukų ir stulbinančios karjeros perspektyvos ne tik Lietuvoje.

       Daugiausia dėmesio sulaukė VDU programos (169 mokiniai) ir stojimo į aukštąsias mokyklas  2018–2019 metais sąlygų ir naujovių, apie kurias aktų salėje kalbėjo LAMA BPO vyr. konsultantė Odeta Kardauskė, pristatymas(80). Iš viso susipažinti su šią dieną pristatytomis programomis susirinko 605 mokiniai.

                                                  

  Renginio „Studijų savaitė 2018“ programa

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  liepos 2024
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  1 liepos, 2024 2 liepos, 2024 3 liepos, 2024 4 liepos, 2024 5 liepos, 2024 6 liepos, 2024 7 liepos, 2024
  8 liepos, 2024 9 liepos, 2024 10 liepos, 2024 11 liepos, 2024 12 liepos, 2024 13 liepos, 2024 14 liepos, 2024
  15 liepos, 2024 16 liepos, 2024 17 liepos, 2024 18 liepos, 2024 19 liepos, 2024 20 liepos, 2024 21 liepos, 2024
  22 liepos, 2024 23 liepos, 2024 24 liepos, 2024 25 liepos, 2024 26 liepos, 2024 27 liepos, 2024 28 liepos, 2024
  29 liepos, 2024 30 liepos, 2024 31 liepos, 2024 1 rugpjūčio, 2024 2 rugpjūčio, 2024 3 rugpjūčio, 2024 4 rugpjūčio, 2024
 • Visos teisės saugomos © 2013 kmug.lt