LT
EN
 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • Universitetinė veikla

  Atnaujinta: 2017-02-13

   

   1. Galimybė pasirinkti ugdymo(si) sritį pagal savo gebėjimus, polinkius, būsimą studijų sritį, kryptį bei profesiją (numatyta galimybė pageidaujantiems mokiniams pereiti iš vienos ugdymo(si) srities į kitą).

   

   1. Gimnazijoje veikia aukštųjų mokyklų centrai (vadovauja du vadovai: aukštosios mokyklos ir gimnazijos atstovas):
    • VDU kalbų ir literatūrologijos centras (humanitariniai mokslai);
    • VDU menų centras (menai);
    • KTU socialinių mokslų centras (teisė, verslo ir viešoji vadyba, ugdymo ir socialiniai mokslai);
    • KTU technologijų centras (matematikos, informatikos, fiziniai, inžinerijos, technologijų mokslai);
    • LSMU biomedicinos centras (gyvybės, sveikatos, veterinarijos mokslai);
    • LSU kūno kultūros ir sporto centras (sportas);
    • ASU ekologijos centras (žemės ūkio mokslai).

   

   1. Universitetinių centrų veiklos kryptys:
    • pamokos, renginiai aukštųjų mokyklų patalpose;
    • dalykų, modulių dėstymas (aukštųjų mokyklų dėstytojai);
    • nemokamos mokytojų ir universitetų dėstytojų dalykų konsultacijos;
    • konsultacijos abiturientams renkantis egzaminus, stojant į aukštąsias mokyklas;
    • ekskursijos, išvykos, pažintinės dienos aukštosiose mokyklose;
    • aukštųjų mokyklų dienos gimnazijoje;
    • bendrų renginių, projektų organizavimas, tiriamoji veikla;
    • mokinių stažuotė, praktika aukštojoje mokykloje;
    • aukštųjų mokyklų mokslinių ir praktinių tyrimų organizavimas gimnazijoje;
    • aukštųjų mokyklų studentų praktika gimnazijoje;
    • pedagogų kvalifikacijos tobulinimas;
    • karjeros centrų bendradarbiavimas;
    • informacijos sklaida.

   

   1. Kiti centrai:
    • Krikščioniško ugdymo centras (partnerė – Kauno arkivyskupijos kurija)
    • Parlamentarizmo ir istorinio atminimo centras (partnerė – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija)
    • Profesinio konsultavimo koordinacinis centras

   

   1. Bendradarbiaujama su kitomis aukštosiomis mokyklomis:
    • Mykolo Romerio universitetu;
    • ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu;
    • Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultetu;
    • Vilniaus universiteto Kauno fakultetu.

   

  1. Kasmet organizuojama Studijų savaitė.
  2. Gimnazijos veiklos akimirkos

   

    Mokiniai savęs pažinimo, profesijos ir studijų pasirinkimo, kt. klausimais konsultuojami gimnazijoje veikiančiame Profesinio konsultavimo koordinaciniame centre.

  Sudaryta galimybė mokytis anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, ispanų, lotynų kalbų (susidarius grupei, būtų galima mokytis ir kitų kalbų).

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  birželio 2017
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  gegužės 29, 2017 gegužės 30, 2017 gegužės 31, 2017 birželio 1, 2017 birželio 2, 2017 birželio 3, 2017 birželio 4, 2017
  birželio 5, 2017 birželio 6, 2017 birželio 7, 2017 birželio 8, 2017 birželio 9, 2017 birželio 10, 2017 birželio 11, 2017
  birželio 12, 2017 birželio 13, 2017 birželio 14, 2017 birželio 15, 2017 birželio 16, 2017 birželio 17, 2017 birželio 18, 2017
  birželio 19, 2017 birželio 20, 2017 birželio 21, 2017 birželio 22, 2017 birželio 23, 2017 birželio 24, 2017 birželio 25, 2017
  birželio 26, 2017 birželio 27, 2017 birželio 28, 2017 birželio 29, 2017 birželio 30, 2017 liepos 1, 2017 liepos 2, 2017