LT
EN
 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • Universitetinė veikla

  Atnaujinta: 2017-02-13

   

   1. Galimybė pasirinkti ugdymo(si) sritį pagal savo gebėjimus, polinkius, būsimą studijų sritį, kryptį bei profesiją (numatyta galimybė pageidaujantiems mokiniams pereiti iš vienos ugdymo(si) srities į kitą).

   

   1. Gimnazijoje veikia aukštųjų mokyklų centrai (vadovauja du vadovai: aukštosios mokyklos ir gimnazijos atstovas):
    • VDU kalbų ir literatūrologijos centras (humanitariniai mokslai);
    • VDU menų centras (menai);
    • KTU socialinių mokslų centras (teisė, verslo ir viešoji vadyba, ugdymo ir socialiniai mokslai);
    • KTU technologijų centras (matematikos, informatikos, fiziniai, inžinerijos, technologijų mokslai);
    • LSMU biomedicinos centras (gyvybės, sveikatos, veterinarijos mokslai);
    • LSU kūno kultūros ir sporto centras (sportas);
    • ASU ekologijos centras (žemės ūkio mokslai).

   

   1. Universitetinių centrų veiklos kryptys:
    • pamokos, renginiai aukštųjų mokyklų patalpose;
    • dalykų, modulių dėstymas (aukštųjų mokyklų dėstytojai);
    • nemokamos mokytojų ir universitetų dėstytojų dalykų konsultacijos;
    • konsultacijos abiturientams renkantis egzaminus, stojant į aukštąsias mokyklas;
    • ekskursijos, išvykos, pažintinės dienos aukštosiose mokyklose;
    • aukštųjų mokyklų dienos gimnazijoje;
    • bendrų renginių, projektų organizavimas, tiriamoji veikla;
    • mokinių stažuotė, praktika aukštojoje mokykloje;
    • aukštųjų mokyklų mokslinių ir praktinių tyrimų organizavimas gimnazijoje;
    • aukštųjų mokyklų studentų praktika gimnazijoje;
    • pedagogų kvalifikacijos tobulinimas;
    • karjeros centrų bendradarbiavimas;
    • informacijos sklaida.

   

   1. Kiti centrai:
    • Krikščioniško ugdymo centras (partnerė – Kauno arkivyskupijos kurija)
    • Parlamentarizmo ir istorinio atminimo centras (partnerė – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija)
    • Profesinio konsultavimo koordinacinis centras

   

   1. Bendradarbiaujama su kitomis aukštosiomis mokyklomis:
    • Mykolo Romerio universitetu;
    • ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu;
    • Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultetu;
    • Vilniaus universiteto Kauno fakultetu.

   

  1. Kasmet organizuojama Studijų savaitė.
  2. Gimnazijos veiklos akimirkos

   

    Mokiniai savęs pažinimo, profesijos ir studijų pasirinkimo, kt. klausimais konsultuojami gimnazijoje veikiančiame Profesinio konsultavimo koordinaciniame centre.

  Sudaryta galimybė mokytis anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, ispanų, lotynų kalbų (susidarius grupei, būtų galima mokytis ir kitų kalbų).

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  spalio 2017
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  rugsėjo 25, 2017 rugsėjo 26, 2017 rugsėjo 27, 2017 rugsėjo 28, 2017 rugsėjo 29, 2017 rugsėjo 30, 2017 spalio 1, 2017
  spalio 2, 2017 spalio 3, 2017 spalio 4, 2017 spalio 5, 2017 spalio 6, 2017 spalio 7, 2017 spalio 8, 2017
  spalio 9, 2017 spalio 10, 2017 spalio 11, 2017 spalio 12, 2017 spalio 13, 2017 spalio 14, 2017 spalio 15, 2017
  spalio 16, 2017 spalio 17, 2017 spalio 18, 2017 spalio 19, 2017 spalio 20, 2017 spalio 21, 2017 spalio 22, 2017
  spalio 23, 2017 spalio 24, 2017 spalio 25, 2017 spalio 26, 2017 spalio 27, 2017 spalio 28, 2017 spalio 29, 2017
  spalio 30, 2017 spalio 31, 2017 lapkričio 1, 2017 lapkričio 2, 2017 lapkričio 3, 2017 lapkričio 4, 2017 lapkričio 5, 2017