LT
EN
 • Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį

 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • Universitetinė veikla

  Atnaujinta: 2017-02-13

   

   1. Galimybė pasirinkti ugdymo(si) sritį pagal savo gebėjimus, polinkius, būsimą studijų sritį, kryptį bei profesiją (numatyta galimybė pageidaujantiems mokiniams pereiti iš vienos ugdymo(si) srities į kitą).

   

   1. Gimnazijoje veikia aukštųjų mokyklų centrai (vadovauja du vadovai: aukštosios mokyklos ir gimnazijos atstovas):
    • VDU kalbų ir literatūrologijos centras (humanitariniai mokslai);
    • VDU menų centras (menai);
    • KTU socialinių mokslų centras (teisė, verslo ir viešoji vadyba, ugdymo ir socialiniai mokslai);
    • KTU technologijų centras (matematikos, informatikos, fiziniai, inžinerijos, technologijų mokslai);
    • LSMU biomedicinos centras (gyvybės, sveikatos, veterinarijos mokslai);
    • LSU kūno kultūros ir sporto centras (sportas);
    • ASU ekologijos centras (žemės ūkio mokslai).

   

   1. Universitetinių centrų veiklos kryptys:
    • pamokos, renginiai aukštųjų mokyklų patalpose;
    • dalykų, modulių dėstymas (aukštųjų mokyklų dėstytojai);
    • nemokamos mokytojų ir universitetų dėstytojų dalykų konsultacijos;
    • konsultacijos abiturientams renkantis egzaminus, stojant į aukštąsias mokyklas;
    • ekskursijos, išvykos, pažintinės dienos aukštosiose mokyklose;
    • aukštųjų mokyklų dienos gimnazijoje;
    • bendrų renginių, projektų organizavimas, tiriamoji veikla;
    • mokinių stažuotė, praktika aukštojoje mokykloje;
    • aukštųjų mokyklų mokslinių ir praktinių tyrimų organizavimas gimnazijoje;
    • aukštųjų mokyklų studentų praktika gimnazijoje;
    • pedagogų kvalifikacijos tobulinimas;
    • karjeros centrų bendradarbiavimas;
    • informacijos sklaida.

   

   1. Kiti centrai:
    • Krikščioniško ugdymo centras (partnerė – Kauno arkivyskupijos kurija)
    • Parlamentarizmo ir istorinio atminimo centras (partnerė – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija)
    • Profesinio konsultavimo koordinacinis centras

   

   1. Bendradarbiaujama su kitomis aukštosiomis mokyklomis:
    • Mykolo Romerio universitetu;
    • ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu;
    • Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultetu;
    • Vilniaus universiteto Kauno fakultetu.

   

  1. Kasmet organizuojama Studijų savaitė.
  2. Gimnazijos veiklos akimirkos

   

    Mokiniai savęs pažinimo, profesijos ir studijų pasirinkimo, kt. klausimais konsultuojami gimnazijoje veikiančiame Profesinio konsultavimo koordinaciniame centre.

  Sudaryta galimybė mokytis anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, ispanų, lotynų kalbų (susidarius grupei, būtų galima mokytis ir kitų kalbų).

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  rugpjūčio 2018
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  liepos 30, 2018 liepos 31, 2018 rugpjūčio 1, 2018 rugpjūčio 2, 2018 rugpjūčio 3, 2018 rugpjūčio 4, 2018 rugpjūčio 5, 2018
  rugpjūčio 6, 2018 rugpjūčio 7, 2018 rugpjūčio 8, 2018 rugpjūčio 9, 2018 rugpjūčio 10, 2018 rugpjūčio 11, 2018 rugpjūčio 12, 2018
  rugpjūčio 13, 2018 rugpjūčio 14, 2018 rugpjūčio 15, 2018 rugpjūčio 16, 2018 rugpjūčio 17, 2018 rugpjūčio 18, 2018 rugpjūčio 19, 2018
  rugpjūčio 20, 2018 rugpjūčio 21, 2018 rugpjūčio 22, 2018 rugpjūčio 23, 2018 rugpjūčio 24, 2018 rugpjūčio 25, 2018 rugpjūčio 26, 2018
  rugpjūčio 27, 2018 rugpjūčio 28, 2018 rugpjūčio 29, 2018 rugpjūčio 30, 2018 rugpjūčio 31, 2018 rugsėjo 1, 2018 rugsėjo 2, 2018