LT
EN
 • Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį

 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • Gimnazijos direktorės stažuotė šalyje, kurioje švietimas – prioritetas

  Atnaujinta: 2018-10-22

       Direktorė dr. Daiva Garnienė kartu su nedidele grupe Kauno bendrojo ugdymo mokyklų vadovų, kuriems vadovavo Kauno miesto tarybos narys, prof. Jonas Audėjaitis, mero patarėja dr. Virginija Rupainienė bei centro direktorė Rasa Bortkevičienė, dalyvavo vienoje naujausių Kauno pedagogų kvalifikacijos centro programų. Tai stažuotė Kazachstano (Almatos, Astanos) ugdymo įstaigose, kurios tikslas – susipažinti su Kazachstano ugdymo įstaigų gerąja patirtimi sudarant palankias ugdymo(si) sąlygas gabiems mokiniams ugdyti. Ši šalis buvo pasirinkta dėl to, kad čia sistemingai gerėja mokinių mokymosi pasiekimai, tai parodė TIMSS ir PISA tyrimai.

      Pažintis su intelektualiosiomis mokyklomis prasidėjo nuo mokyklų, turinčių tiksliųjų mokslų pakraipą, toliau apsilankyta pedagoginio meistriškumo centre, kurio valdymo pirmininkė  Kuliaš Šamšidinova papasakojo apie Nazarbajevo intelektualiųjų mokyklų pasiekimus. Ši mokykla – ne tik gabių vaikų kalvė, bet ir pedagoginės patirties sklaidos vieta. Buvo pasidalyta patirtimi apie pedagogų rengimą, inovatyvias kvalifikacijos tobulinimo programas, metodinės pagalbos teikimo sistemą, mokytojų vertinimo metodiką, pedagoginius tyrimus.

       Delegacija, apsilankiusi Kazachstano Švietimo ir mokslo ministerijoje, Astanos merijoje ir  susitikusi su Lietuvos Respublikos Generaliniu konsulu Almatoje Dariumi Vitkausku, sužinojo apie Kazachstano istoriją, tradicijas, papročius, švietimą. Sužinota, kad siekdamas nusikratyti Rusijos įtakos ir įtvirtinti kazachų, kaip nepriklausomos ir modernios tautos tapatybę, prezidentas Nursultanas Nazarbajevas keičia kazachų kalbos abėcėlę – nuo kirilicos bus pereita prie lotyniškų rašmenų. 2019–2020 m.m. šalyje bus pradėta mokytis dvylika metų (iki šiol buvo vienuolika). Įdomu tai, kad veikia net ir mažos mokyklos, pakanka 5 mokinių, kad mokyklos nejungtų su kita ar neuždarytų. 27-erius metus šalį valdantis Kazachstano prezidentas Nursultanas Nazarbajevas, tapęs vadovu, perėmė patirtį iš Singapūro, kurio pažanga sietina su prioritetu švietimui. Kazachstane buvo priimtas sprendimas palaipsniui siekti geresnės švietimo kokybės ir pirmiausia sutelktas dėmesys į gabių vaikų ugdymą. Tuo tikslu buvo įsteigta autonominė švietimo organizacija „Nazarbajevo intelektinės mokyklos“, kuri nuo 2009 m. iki dabar įsteigė 20 mokyklų. Jose mokosi 14 428 mokiniai, 2 879 mokytojai, iš jų 195 užsieniečiai. Mokyklų misija – intelektinio potencialo didinimas įgyvendinant ir plėtojant gamtamokslinę-matematinę kryptį ir daugiakalbės sistemos modelį, siejant su geriausiomis Kazachstano tradicijomis, tarptautine patirtimi ir praktika.

       Vaikai priimami į šias mokyklas pagal jų pasiekimus – patenka tik gabiausi mokiniai (atrenkami pagal testus), nepriklausomai nei nuo jų gyvenamos vietos, nei nuo tėvų užimamos padėties. Almatoje veikiančios mokyklos direktorius teigė, kad priėmimas vyksta skaidriai, rodoma tiesioginė atrankos transliacija, todėl niekas negali padaryti įtakos.

       Mokyklos įsikūrusios moderniuose pastatuose, kurie pastatyti taip, kad per langus į pastato vidų patektų kuo daugiau saulės spindulių. Pastato atskiroje dalyje įrengti mokomieji kabinetai, laboratorijos, sporto salės, medicinos kabinetai, 500 vietų aktų salė, valgykla, žiemos sodas, treniruoklių salės ir kt. Visi mokiniai tris kartus per dieną maitinami nemokamai, jie aprūpinami mokymo priemonėmis, mokyklos uniforma, sporto apranga. Kiekvieno dalyko mokytojas dirba pagal toms mokykloms sudarytą specialią programą, parengtą konsultuojantis su užsienio specialistais, daugiausia iš Jungtinės Karalystės. Mokinių mokymosi rezultatai yra sistemingai tikrinami, vyrauja kriterinis vertinimas, nuolatinis kiekvieno vaiko pažangos stebėjimas. Orientuojamasi į mokinių kritinio mąstymo ugdymą, todėl skiriamos  užduotys, kur privalo samprotauti, analizuoti, argumentuoti, daryti išvadas, rašyti rašinius. Mokytojai mokiniams teikia konsultacijas. Jie mokomi programuoti, dalyvauja projektinėje veikloje, kur integruojama teorija ir praktika, lanko popamokinės veiklos užsiėmimus.

       Mokymas Nazarbajevo intelektinėse mokyklose vyksta trimis kalbomis. Vaikai, kurių gimtoji kalba yra kazachų, daugelį dalykų mokosi gimtąja kalba, visuotinę istoriją – rusų kalba, o gamtos mokslus – dažniausiai anglų kalba. Šiuo metu kiekvienam mokytojui keliamas reikalavimas mokėti anglų kalbą, todėl rengiami anglų kalbos kursai, kuriuos apmoka valstybė. 2020 m. planuojama, kad visus dalykus mokys tik vietos mokytojai ir užsieniečių pagalbos nereikės.

       Nazarbajevo intelektualiojoje mokykloje didelis dėmesys yra skiriamas bendruomeniškumui puoselėti. Beveik kiekvieną rytą mokiniai susirenka į aktų salę, kur jie informuojami apie mokyklos gyvenimo aktualijas. Tėvai skatinami dalyvauti mokinių mokymo procese: organizuojamos dienos tėvų darbovietėse, tėvai vadovauja būreliams, organizuojami bendri projektai, pvz., skaitymas knygų kartu su tėvais ir kt. Kad mokiniai įgytų kitokios patirties, jie pratinami prie visuomenei naudingos, labdaringos veiklos (pagalba senelių, kūdikių namuose, kt.). Labai svarbus mokyklose socialinio emocinio intelekto ugdymas, didelis dėmesys teikiamas savybėms, reikalingoms šiuolaikiniam žmogui: savęs pažinimui, mokymui būti laimingam, kritiniam mąstymui. Daug investuojama į pedagogų komandą, jaunėja mokytojų amžius, didėja jų kvalifikacijos kategorijos, kas 6 metai vyksta mokytojų atestacija. Tačiau atsirado kita problema: gerus specialistus vilioja kitos šalys (JAV, Kinija, kt.).

       Baigę šias mokyklas mokiniai 100 proc. įstoja į aukštąsias mokyklas. Mokyklos sertifikatą pripažįsta Kembridžo universitetas, į kai kuriuos universitetus mokiniai priimami iš karto į antrą kursą.

       Stažuotės dalyviai susitiko ir su Almatos vidurinės mokyklos bei Astanos gimnazijos Nr. 78 administracijomis, pasidalijo patirtimi, pabendravo su mokiniais.

       Įdomūs ir turiningi apsilankymai Kazachstano humanitarinio-teisės, L.N. Gumilyov Eurazijos nacionalinio ir Nazarbajevo universitetuose. Šių universitetų vadovai papasakojo apie savo bendradarbiavimo partnerius kitose šalyse (bendradarbiauja ir su Kauno universitetais), mokslininkų, dėstytojų ir studentų mainus, jungtinius tyrimus, atskleidė bendradarbiavimo formas su bendrojo ugdymo mokyklomis.

       Nazarbajevo universitetas nustebino savo prabanga, modernia įranga, dėmesiu studentams: jiems įrengtos įvairios darbo ir poilsio zonos, universitetą ir studentų bendrabutį jungia stiklo galerija. Ypatingas dėmesys skiriamas sveikatai ir fiziniam aktyvumui, todėl sportas yra neatskiriama universitetinio gyvenimo dalis. Kiekvienas studentas gali pasirinkti užsiėmimą pagal savo poreikius. Universitetas remia studentų mainų programą, taip pat priima užsienio studentus mokymuisi. Geriausiems universiteto studentams suteikiama galimybė mokytis pagrindinėse užsienio šalių švietimo įstaigose-partnerėse. Dauguma mokytojų universitete yra užsieniečiai, atvykę čia iš Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos, Australijos ir kitų šalių. Kviečiami universitetų-partnerių profesoriai. Taip pat yra mokytojų mainų ir bendrų mokslinių tyrimų programa.

       Stažuotės dalyviai džiaugiasi galėję susipažinti su Kazachstano švietimo sistema, gabių vaikų ugdymo galimybėmis, moderniomis intelektualiųjų mokyklų erdvėmis.

   

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  kovo 2019
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  vasario 25, 2019 vasario 26, 2019 vasario 27, 2019 vasario 28, 2019 kovo 1, 2019 kovo 2, 2019 kovo 3, 2019
  kovo 4, 2019 kovo 5, 2019 kovo 6, 2019 kovo 7, 2019 kovo 8, 2019 kovo 9, 2019 kovo 10, 2019
  kovo 11, 2019 kovo 12, 2019 kovo 13, 2019 kovo 14, 2019 kovo 15, 2019 kovo 16, 2019 kovo 17, 2019
  kovo 18, 2019 kovo 19, 2019 kovo 20, 2019 kovo 21, 2019 kovo 22, 2019 kovo 23, 2019 kovo 24, 2019
  kovo 25, 2019 kovo 26, 2019 kovo 27, 2019 kovo 28, 2019 kovo 29, 2019 kovo 30, 2019 kovo 31, 2019