LT
EN
 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • Informacija apie COVID-19 prevencines priemones

  Atnaujinta: 2020-09-02

        Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2020-08-17), Nr. Sr-3828 „Dėl ugdymo organizavimo 2020–2021 mokslo metais” (2020-08-19), Kauno Maironio universitetinės gimnazijos ugdymo procesas  Vilijampolėje, A. Stulginskio g. 61., nuo rugsėjo 1d. bus organizuojamas tokiu būdu:

   

  Įėjimas į gimnaziją:

  • Į gimnaziją įeinama pro pagrindinį įėjimą, laikantis saugaus atstumo. Pertraukų metu ir po pamokų paskirtas atskiras įėjimas/išėjimas.
  • Įeinant bei bendrose patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, per pamokas – rekomenduojama.
  • Prieš patenkant į gimnazijos patalpas naudotis prie įėjimo esančiomis rankų dezinfekavimo priemonėmis. Taip pat ir po pertraukos ar kitų veiklų, sugrįžus iš bendrojo naudojimo erdvių (tualeto, kiemo, koridoriaus) į savo klasę.

   

  Mokymosi vieta:

  • Mokiniai pamokų metu gali būti tik jų klasei skirtose zonose (aukštuose).
  • Kabinetuose mokiniai sėdi pastoviose vietose, suolai nukreipti į priekį.
  • I–II klasių mokiniams paskirti konkretūs kabinetai, t. y. mokiniai nevaikščios iš vieno kabineto į kitą.
  • Informatikos, užsienio kalbų, tikybos ir etikos pamokos I–II kasių mokiniams vyks skirtinguose
  • III–IV klasių mokiniams pamokos vyks nurodytuose kabinetuose.
  • Pasibaigus pamokai po bendrai mokiniams naudojamų priemonių (kompiuteriai, planšetės) dezinfekuojami paviršiai.
  • Rekomenduojama esant galimybei turėti individualias priemones (nešiojami kompiuteriai, planšetės).

   

  Mokinių srautų judėjimas gimnazijoje:

  • Mokinių judėjimo kryptys pažymėtos rodyklėmis, STOP juostomis pažymėtose vietose vaikščioti draudžiama.
  • Būtina laikytis saugaus judėjimo maršrutų: 2 metrų atstumo nuo kitos klasės mokinių ir 1 metro atstumo nuo savo klasės draugų iki klasių, specializuotų kabinetų, sanitarinių mazgų ir pan.
  • Tualetais galima naudotis tik paskirtuose aukštuose.

   

  Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:

  • Laikomasi pakoreguoto pamokų, pietų ir poilsio pertraukų tvarkaraščio:
  • Pamokos prasideda nuo 8.30 val.
  • Pietų pertraukai skiriamas 30 min. laikas po 3 pamokos (maistą rekomenduojama atsinešti iš namų, nes valgykla neveiks), pasivaikščioti lauke, pailsėti. Nemokamas maitinimas bus išduodamas sausu daviniu 2 kartus per mėnesį pagal sudarytą grafiką.
  • Lauke bus organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leis dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos.
  • Pagal galimybes organizuojamos po dvi iš eilės to paties dalyko pamokos, siekiant maksimaliai riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus tiek pamokų, tiek pertraukų metu.
  • Dalykų konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu pagal tvarkaraštį, skelbiamą gimnazijos interneto svetainėje.
  • Nemokamas maitinimas mokiniams organizuojamas, atvežant maisto davinius. Atsiradus poreikiui šiltas maistas bus pristatomas ir kitiems mokiniams bei darbuotojams.
  • Neformalusis švietimas organizuojamas, laikantis mokinių grupių izoliacijos principo.
  • Švietimo pagalbos specialistų – psichologo, socialinio pedagogo, karjeros konsultanto – konsultacijos vyksta gyvai (skubiais atvejais) arba nuotoliniu būdu.
  • Mokiniai negali turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

   

  Gimnazijos svečiams ir mokinių tėveliams (globėjams):

  • Mokinių tėvai (globėjai) į gimnaziją priimami tik iš anksto užsiregistravę gimnazijos duotais kontaktais internetinėje svetainėje (kmug.lt) ir tik esant neatidėliotiniems atvejams.
  • Ribojamas pašalinių asmenų patekimas į gimnaziją, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui.
  • Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija izoliacijos laikotarpiu.

   

  Mokytojams:

  • Mokytojai, jei tarp mokytojo ir mokinių yra galimybė išlaikyti ne mažiau kaip 2 metrų atstumą, gali dirbti be apsaugos priemonių, tačiau pamokos metu, kai mokytojai konsultuoja mokinius, juda pamokos metu tarp mokinių – jam reikia dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
  • Reguliariai prieš kiekvieną pamoką  ar konsultaciją ir po jų vėdina klases.
  • Padeda užtikrinti mokinių saugų judėjimą pertraukų metu.

   

  Įstaigos darbuotojams:

  • Švietimo įstaigos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, mokytojų kambaryje ar pan.), pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
  • Į švietimo įstaigą neįleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
  • Ugdymo proceso metu mokiniui pasireiškus karščiavimui (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiams (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), pastarasis nedelsiant turi būti izoliuojamas (visuomenės sveikatos specialistės kabinete), apie tai informuojami jo tėvai (globėjai) ir rekomenduojama konsultuotis su gydytoju bei Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.
  • Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 ir susisiekti su savo šeimos gydytoju.
  • Jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

   

  Bendros higienos taisyklės:

  • Esant menkiausiai rizikai likti namuose (jei pasireiškia peršalimo simptomai, buvo galimas kontaktas su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu ar kt.).
  • Pasireiškus COVID-19 simptomams (temperatūra 37,3° C ir daugiau, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, skonio ir uoslės pojūčių praradimas ir pan.) draudžiama atvykti į gimnaziją.
  • Dažnai plauti rankas (ne trumpiau nei 40 sekundžių).
  • Laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Būtina užsidengti burną ir nosį vienkartine nosinaite, jei nosinės neturite – kosėti ar čiaudėti į alkūnės linkį.
  • Dezinfekuoti bendrai naudojamus daiktus jais pasinaudojus.
  • Situacijos, kuriose būtina ar svarbu rekomenduojame dėvėti apsauginę veido kaukę ar kitą asmens apsisaugojimo priemonę (respiratorių, skydelį ar pan.).
  • Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu.
  • Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), su visais asmeniniais daiktais ateina į visuomenės sveikatos specialistės kabinetą (žr. nuorodą), kur bus nedelsiant izoliuojamas nuo kitų mokinių bei mokytojų ir apie tai informuojami jo tėvai (globėjai).
  • Mokiniai, važinėjantys viešuoju transportu, privalo laikytis bendrųjų ekstremalios situacijos saugos reikalavimų.
  • Pamokose mokiniai vietoje uniforminio švarko, megztinio gali dėvėti gimnazijos džemperį. Rūbus, su kuriais mokinys atvyksta į gimnaziją, rekomenduojama skalbti kasdien 60°C temperatūroje.

   

       Mokslo metų eigoje nuolat stebima epidemiologinė situacija, informacija sistemingai pildoma, reikalui esant, nustatomi nauji saugos kriterijai.

       Visų gimnazijos bendruomenės narių prašoma laikytis visų ekstremalios situacijos reikalavimų ir rekomendacijų.

   

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  rugsėjo 2020
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  31 rugpjūčio, 2020 1 rugsėjo, 2020 2 rugsėjo, 2020 3 rugsėjo, 2020 4 rugsėjo, 2020 5 rugsėjo, 2020 6 rugsėjo, 2020
  7 rugsėjo, 2020 8 rugsėjo, 2020 9 rugsėjo, 2020 10 rugsėjo, 2020 11 rugsėjo, 2020 12 rugsėjo, 2020 13 rugsėjo, 2020
  14 rugsėjo, 2020 15 rugsėjo, 2020 16 rugsėjo, 2020 17 rugsėjo, 2020 18 rugsėjo, 2020 19 rugsėjo, 2020 20 rugsėjo, 2020
  21 rugsėjo, 2020 22 rugsėjo, 2020 23 rugsėjo, 2020 24 rugsėjo, 2020 25 rugsėjo, 2020 26 rugsėjo, 2020 27 rugsėjo, 2020
  28 rugsėjo, 2020 29 rugsėjo, 2020 30 rugsėjo, 2020 1 spalio, 2020 2 spalio, 2020 3 spalio, 2020 4 spalio, 2020
 • Visos teisės saugomos © 2013 kmug.lt