LT
EN
 • Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį

 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • Metodikos rengimas ir įdiegimas

  Atnaujinta: 2013-11-04

  2002 metais parengta programa „Mokinių ugdymas karjerai“. Ši programa sudaro prielaidas ugdymo karjerai temų integravimui į bendrojo lavinimo mokyklų mokymo turinį.

  • 2002-06-26 programai „Mokinių ugdymas karjerai“ buvo pritarta Kauno miesto savivaldybės tarybos Kultūros ir švietimo komitete.
  • 2002-09-02 programa patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriuje ir leista ją įgyvendinti.
  • 2003-11-24 gautas Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimas Kauno Maironio gimnazijoje į mokinių ugdymo turinį integruoti karjeros planavimo modulį ir pamokų tvarkaraštyje numatyti atskiras pamokas šio modulio įgyvendinimui.
  • 2004 m. gruodžio mėn. programa „Mokinių ugdymas karjerai“ patvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo organizavimo ekspertų komisijos posėdyje.

  2007 metais šią programą Švietimo ir mokslo ministerija planuoja išleisti atskiru leidiniu.

   

  Parengta ir publikuota Kauno Maironio gimnazijos direktorės DAIVOS GARNIENĖS daktaro disertacija „Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo karjerai modelis: parametrai ir realizavimo principai“ (socialinių mokslų sritis, edukologijos kryptis).

  Siekiant padėti žmogui išmokti planuoti savo karjerą, svarbu sudaryti tinkamą aplinką mokyklose. Mokinių ugdymo karjerai sistema turi būti pagrįsta moksliniais tyrimais ir tiesiogiai sietis su mokymo turiniu. Bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenės siekis ugdyti pilnavertę, kūrybišką asmenybę neatsiejamas nuo teisingo profesinės veiklos kelio pasirinkimo skatinimo. Moksleivių ugdymo karjerai modelio sukūrimas padės pertvarkyti ugdymo procesą atsižvelgiant į ugdytinių galimybes, interesus, sugebėjimus bei sudarys geresnes sąlygas visų moksleivių saviraiškai.

  Daivos Garnienės daktaro disertacija „Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo karjerai modelis: parametrai ir realizavimo principai“ – mokslinio įdirbio ir praktinės patirties analizės rezultatas. Tai mokslinis darbas, padėsiantis geriau suvokti Lietuvoje vykstančių profesinio informavimo ir konsultavimo sistemos diegimo principus, įvertinti bendrojo lavinimo mokyklos vaidmenį ugdant sėkmingai ateities karjerai.

  Disertacija

  Karjera – tai tobulėjimas, trunkantis visą gyvenimą. Karjerą galima suprasti kaip sėkmingą žmogaus gyvenimo kelią nuolat tobulėjant pasirinktos veiklos srityje, siekiant užsibrėžtų tikslų Karjeros sėkmė priklauso ne tik nuo žmogaus gebėjimo laiku ir tinkamai sureaguoti į pokyčius, bet ir nuo gebėjimo juos numatyti bei jiems pasirengti (Stanišauskienė, 2005).

  Ugdymas karjerai – sistemingas ir kryptingas procesas, kuriuo padedama moksleiviui pasirinkti profesiją ir įgyti karjeros plėtotei būtinus gebėjimus (Garnienė, 2006). Vienas iš būdų ugdyti mokinius karjerai – taikyti įvairius ugdymo karjerai pratimus.

  Kauno Maironio gimnazijos Profesinio konsultavimo koordinacinio centro darbuotojos 2008 m. parengė metodinę priemonę, skirtą auklėtojų užsiėmimams ir darbui su klasėmis. „Ugdymo karjerai pratimai“ – metodinė priemonė, padėsianti patraukliai ir suprantamai supažindinti mokinius su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais.

   

   

   

  UKLeidinys

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  lapkričio 2018
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  spalio 29, 2018 spalio 30, 2018 spalio 31, 2018 lapkričio 1, 2018 lapkričio 2, 2018 lapkričio 3, 2018 lapkričio 4, 2018
  lapkričio 5, 2018 lapkričio 6, 2018 lapkričio 7, 2018 lapkričio 8, 2018 lapkričio 9, 2018 lapkričio 10, 2018 lapkričio 11, 2018
  lapkričio 12, 2018 lapkričio 13, 2018 lapkričio 14, 2018 lapkričio 15, 2018 lapkričio 16, 2018 lapkričio 17, 2018 lapkričio 18, 2018
  lapkričio 19, 2018 lapkričio 20, 2018 lapkričio 21, 2018 lapkričio 22, 2018 lapkričio 23, 2018 lapkričio 24, 2018 lapkričio 25, 2018
  lapkričio 26, 2018 lapkričio 27, 2018 lapkričio 28, 2018 lapkričio 29, 2018 lapkričio 30, 2018 gruodžio 1, 2018 gruodžio 2, 2018