LT
EN
 • TAMO dienynas

 • Projektai

 • Psichologas


  Gimnazijos psichologas:

  • bendradarbiauja su mokytojais, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
  • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
  • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
  • dalyvauja formuojant teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
  • šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
  • teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius;
  • dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.
 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  birželio 2022
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  30 gegužės, 2022 31 gegužės, 2022 1 birželio, 2022 2 birželio, 2022 3 birželio, 2022 4 birželio, 2022 5 birželio, 2022
  6 birželio, 2022 7 birželio, 2022 8 birželio, 2022 9 birželio, 2022 10 birželio, 2022 11 birželio, 2022 12 birželio, 2022
  13 birželio, 2022 14 birželio, 2022 15 birželio, 2022 16 birželio, 2022 17 birželio, 2022 18 birželio, 2022 19 birželio, 2022
  20 birželio, 2022 21 birželio, 2022 22 birželio, 2022 23 birželio, 2022 24 birželio, 2022 25 birželio, 2022 26 birželio, 2022
  27 birželio, 2022 28 birželio, 2022 29 birželio, 2022 30 birželio, 2022 1 liepos, 2022 2 liepos, 2022 3 liepos, 2022
 • Visos teisės saugomos © 2013 kmug.lt